Pielgrzymka KWC

W sobotę, 29 września 2018 roku w gronie kilkunastu członków i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  z księdzem Markiem Andrzejukiem - moderatorem Ruchu Światło-Życie diecezji siedleckiej oraz Jolą i Bogdanem Jędrychami - parą diecezjalną Domowego Kościoła wzięliśmy udział w 38 pielgrzymce KWC do Poznania. Po przybyciu pod gościnny dach Domu Towarzystwa Chrystusowego  na Ostrowie Tumskim poznaliśmy zbiory pobliskiego Muzeum Archidiecezjalnego z jego najcenniejszą relikwią, mieczem  świętego Piotra.

Następnie udaliśmy się do bazyliki archikatedralnej pw. Św. Piotra i Pawła, gdzie o godz. 10.00 pielgrzymów z całej Polski powitał ks. Piotr Derda, moderator Diakonii Wyzwolenia diecezji poznańskiej. Pielgrzymkę rozpoczęto od Nabożeństwa Słowa Bożego, któremu przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk, delegat Episkopatu Polski d.s. Ruchu Światło-Życie. Wezwał on członków Krucjaty do wierności postanowieniu dobrowolnej abstynencji i zachęcił do aktywnej służby drugiemu człowiekowi w najtrudniejszej walce, walce o jego godność. Ks. Wojciech Ignasiak, krajowy moderator KWC, prosił zebranych, aby tym sposobem na życie zarażać młodych dając im przestrzeń współpracy.

Podczas Eucharystii, która była centralnym punktem spotkania, homilię wygłosił bp. pom. diecezji poznańskiej Damian Bryl. Wyraził on m.in. wdzięczność członkom KWC za świadectwo życia bez alkoholu podkreślając potrzebę wiary w to, że taki sposób życia jest ważnym dla całej wspólnoty Kościoła. Zaprosił też wszystkich zgromadzonych do uczestnictwa w jubileuszu  1050 rocznicy powstania biskupstwa w Poznaniu.

Po Mszy św. pielgrzymi wyruszyli na Drogę Krzyżową wiodącą ulicami w pobliżu katedry rozważając kolejne stacje i wysłuchując świadectw niepijących alkoholików, których Krucjata uratowała od życiowej klęski. Następnie odczytano list b-pa Tadeusza Bronakowskiego. Przewodniczący Zespołu KEP d.s. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych skierował  do pielgrzymów m.in. słowa: Proszę Was, abyście w swojej pracy ewangelizacyjnej, w dawaniu świadectwa prawdziwej wolności byli heroiczni. Niech mocą dla Was będzie Ten, który ku wolności nas wyswobodził, Jezus Chrystus.   Agapa pod bezchmurnym niebem oraz tańce animowane przez lednickich tancerzy i ks. Wojciecha zakończyły 38 Ogólnopolską Pielgrzymkę KWC.

Resztę pogodnego popołudnia  poświęciliśmy na zwiedzanie centrum Poznania, a w szczególności kościołów i miejsc związanych z pierwszym na ziemiach polskich Cudem Eucharystycznym z 1399 roku.  Następnego dnia po Eucharystii w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, wysłuchaniu historii poznańskiego Cudu Eucharystycznego, którą przybliżył nam kustosz sanktuarium ks. Leszek Wilczyński odwiedziliśmy Rezerwat Archeologiczny Genius Loci.  W drodze powrotnej nawiedziliśmy kolegiatę w Tumie k. Łęczycy i będący geometrycznym centrum Polski Piątek. Z bogatą historią tej miejscowości i kościoła p.w. Świętej Trójcy zapoznał nas pochodzący z diecezji siedleckiej ks. prałat dr Stanisław Poniatowski.

Ostatnim przystankiem na pielgrzymim szlaku był Niepokalanów. W Kaplicy Wieczystej Adoracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój dziękowaliśmy za dar pielgrzymki przedstawiając za pośrednictwem Niepokalanej, głównej patronki KWC, prośby o pokój w sercach, Ojczyźnie i na świecie Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Członków i kandydatów Krucjaty, oraz wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w  Dniu Skupienia w Domu "MORIA" w Łukowie, który odbędzie się w sobotę 10 listopada b.r..

Krystyna i Roman Jastrzębscy.

poniedziałek, 8 Październik, 2018 - 22:25