Peregrynacja Krzyża KWC w rejonie siedleckim

Po trwającym miesiąc nawiedzaniu w Rejonie Łukowskim ikona Krzyża została przekazana Rejonowi Siedleckiemu II. 

Peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej diecezji zainicjowała Konferencja "U źródeł KWC", króra odbyła się 19 października w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. 
Krzyż KWC przypomina krzyż franciszkański, ale oprócz postaci św. Jana i Maryi będącej główną patronką Krucjaty znajdziemy na nim pozostałych patronów, świętych: Stanisława b-pa i Maksymiliana Kolbe oraz motyw zaczerpnięty z Kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku – całkowitego oddania w ręce Ojca. 
Peregrynacja Krzyża KWC w diecezji siedleckiej odbywa się w 40 lat od  utworzenia tego dzieła przez sługę bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Do udziau w nabożeństwach i czuwaniach przy Krzyżu zapraszani są wszyscy pragnący modlić się o wyzwolenie osób uzależnionych od alkoholu i tych którzy popadli w inne zniewolenia. Jest przy tym możliwość poznania idei Krucjaty i włączenia się w nią. Członkowie Krucjaty podejmują dobrowolną abstynencję od alkoholu i modlitwę wierząc, że w ten sposób mogą pomóc konkretnym osobom uzależnionym, tworzyć nową kulturę życia i świętowania bez alkoholu w myśl zasady: "przez abstynencję wielu do trzeźwości całego narodu". Zasadniczo nawiedzane są parafie, w których działają wspólnoty Ruchu Światło-Życie (kręgi Domowego Kościóła, grupy młodzieżowe i dziecięce) i są członkowie Krucjaty.
Po trwającym miesiąc nawiedzaniu w Rejonie Łukowskim ikona Krzyża została przekazana Rejonowi Siedleckiemu II. Pierwszą nawiedzoną przez Krzyż była parafia p.w. Jana Pawła II w Siedlcach. Gościły go kolejno: parafia w Zbuczynie, parafia w Radomyśli, parafia p.w. Św. Teresy i p.w. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach.
6 XII 2019 r. od Mszy św. wieczornej odprawionej w kościele p.w. Bożego Ciała w Siedlcach rozpoczęło sie nawiedzenie tej parafii przez Krzyż KWC. Mszy przewodniczył miejscowy proboszcz ks. prałat Stanisław Wojteczuk. Następnie odbyła się półgodzinna wspólnotowa adoracja prowadzona przez członków Diakonii Wyzwolenia. W sobotę i w poniedziałek, godziny 15-18, to czas przeznaczony na indywidualną adorację Krzyża KWC. Krzyż będzie towarzyszł Rejonowemu Dniu Wspólnoty w niedzielę 8 b.m. Nawiedzenie w parafi Bożego Ciała potrwa do poniedziałku. Następnie Krzyż powędruje do parafii pw. św. Maksymiliana w Siedlcach.

GALERIA

niedziela, 8 Grudzień, 2019 - 14:53