Peregrynacja Krzyża KWC - idea i przebieg

Kongres KWC, Pielgrzymka KWC na Jasnej Górze, a także nasza diecezjalna Konferencja „U źródeł KWC” zainicjowały Peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po diecezjach.

Do udziału w czuwaniach, które tworzą „wielkie rekolekcje Krucjaty" są zapraszani wszyscy pragnący modlić się o wyzwolenie człowieka. Jest to dla nich także szansą poznania podstawowego ewangelizacyjnego przesłania Krucjaty, mobilizującego do włączenia się w nią. Stąd i my w związku z tematem roku „Wolni i wyzwalający” chcemy przeżyć we wspólnotach Ruchu Światło-Życie naszej diecezji na przestrzeni tego roku formacyjnego peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Czuwania te przybierają w poszczególnych diecezjach różny wymiar. Z założenia nie został opracowany jakiś obowiązujący wzór nabożeństw towarzyszących peregrynacji Krzyża. Krucjata jest drogą osobistego rozwoju człowieka i dlatego inicjatorzy uznali, że nie chodzi o odgórnie zorganizowaną akcję, lecz ruch oddolnych inicjatyw głoszenia Ewangelii Wyzwolenia. Taka koncepcja „sztafety modlitewnej” o wyzwolenie człowieka ma na celu twórcze zaangażowanie osób ze środowiska Krucjaty według posiadanych przez nie charyzmatów.

Jesli chcesz uzyskać więcej informacji o Ikonie Krzyża KWC oraz o idei peregrynacji w artykule ks. Piotra Kulbackiego w „Eleuterii” 117 (3/2019) kliknij na linki.

Czym jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka? - ZOBACZ!

Terminarz peregrynacji wygląda następująco:

20 X – 19 XI 2019 r. – rejon łukowski
20 XI – 19 XII – rejon siedlecki II
20 XII – 19 I 2020 r. – rejon włodawski
20 I – 19 II – rejon siedlecki I
20 II – 19 III – rejon bialski I
20 III – 19 IV – rejon bialski II
20 IV – 19 V – rejon garwoliński
20 V – 19 VI – rejon sobolewski

niedziela, 10 Maj, 2020 - 18:00