Odszedł do Pana

Kochani!
7 lipca 2015 roku odszedł do Pana Rysio Ziółkowski.
Wraz ze swoją żoną Wiesią byli oni bardzo zaangażowani (od ponad 20 lat) w życie Domowego Kościoła naszej diecezji. Pełnili posługę pary diecezjalnej, przez wiele lat prowadzili diakonię życia, wielokrotnie posługiwali na różnego rodzaju  rekolekcjach.
Najważniejszym polem działania dla Wiesi i Rysia była obrona życia. W tej dziedzinie bardzo ściśle współpracowali z Krystyną i Szczepanem Borutami. 
W latach 90-tych jako pierwsi w Siedlcach wyszli z inicjatywą i zaangażowali się w prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (początkowo w par. Ducha Świętego). Wielokrotnie uczestniczyli w rekolekcjach dla Animatorów Duchowej Adopcji. Kilkanaście lat temu zainicjowali i często sami prowadzili modlitwę różańcową w intencji dzieci nienarodzonych przez Katolickie Radio Podlasie (modlitwy wraz z rozważaniami kontynuowane są 25-tego dnia każdego miesiąca). Od 2010 r Rysio i Wiesia bardzo angażowali się w organizowanie pochówku dzieci utraconych (odbywa się on w październiku). Pochówek ma charakter bardzo uroczysty - mszy św. pogrzebowej w katedrze siedleckiej przewodniczy zawsze ks. biskup, a uczestniczy w niej wielu mieszkańców Siedlec. Między innymi dzięki ich staraniom powstał grób dziecka utraconego na cmentarzu przy ul. Janowskiej w Siedlcach.  W 1998 r. Wiesia i Rysiu zaangażowali się w zorganizowanie pierwszego, a potem kolejnych Marszy Życia ulicami miasta (Marsze Życia odbywają się co roku 28 grudnia). Prowadzili oni wiele rekolekcji z dziedziny diakoni życia w naszej diecezji, jak również diecezji drohiczyńskiej. Między innymi dzięki ich staraniom zostały sprowadzone do Siedlec relikwie św. Joanny Beretty Molla (par. Św. Józefa). Rysiu od wielu lat był nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej w swojej parafii.
Życie małżeńskie Wiesi i Rysia naznaczone było służbą drugiemu człowiekowi (również temu nienarodzonemu). Niech dobry Bóg wynagrodzi Rysiowi wszelkie dobro, które było jego udziałem.   Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 
W piątek (10 lipca) o godz. 10.00 w kaplicy przyszpitalnej (ul. Poniatowskiego) odmówimy różaniec za zmarłego.
Tego samego dnia Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w parafii Bożego Ciała w Siedlcach o godz. 11.30.
Zapraszamy do włączenia się do wspólnej modlitwy.
Prosimy też o modlitwę w intencji Wiesi i całej rodziny zmarłego.
 
Anna i Marek Wójciccy
Diakonia Życia Diecezji Siedleckiej
wtorek, 7 Lipiec, 2015 - 21:03