Obchody Dnia Dziecka Utraconego w Siedlcach

''Życie ludzkie jest święte" nauczał św. Papież Polak, Jan Paweł II. Tak brzmi napis na grobie dzieci utraconych na cmentarzu przy ul. Janowskiej w Siedlcach. W Polsce październik obchodzony jest jako miesiąc pamięci o dzieciach zmarłych, a 15 października jako Dzień Dziecka Utraconego.
Umarłych pogrzebać - oto jeden z uczynków miłosierdzia co do ciała - taka jest nauka Kościoła, której nie powinniśmy zapominać. Grób to czytelny znak poszanowania godności osoby ludzkiej, bez względu na to jak długo żyła i jakie rozmiary osiągnęło jej ciało. Wiele osób zatrzymuje się przy tym grobie na modlitwę i zapala znicz, aby uczcić pamięć dzieci, którym z różnych przyczyn nie dane było się cieszyć życiem. Grób ten dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób doświadczyli tej bolesnej straty jest miejscem pomagającym po chrześcijańsku przeżyć ból i żałobę po stracie swoich dzieci, jest miejscem spotkania z nimi.

W poniedziałek 15 października 2018 r. o godzinie 12.00 w Katedrze Siedleckiej po raz dziesiąty odbył się pogrzeb dzieci nienarodzonych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Tomasz Czarnocki - oficjał sądu biskupiego w koncelebrze 16 kapłanów w intencji osieroconych rodziców. W homilii przewodniczący koncelebry ks. Oficjał Sądu Biskupiego zaznaczył, że strata dziecka przed narodzeniem jest dla rodziców bolesnym i trudnym do przeżycia wydarzeniem. Wszyscy po stracie dziecka szukają pocieszenia i to pocieszenie mogą znaleźć w Bogu, który jest miłością i  przygarnia  tych  którzy  się  do  Niego  uciekają.  Po  zakończeniu  Eucharystii  dwie  trumny z  ciałami dzieci utraconych zostały złożone w grobie na cmentarzu przy ulicy Janowskiej. W uroczystościach pochówku udział wzięli rodzice,  przedstawiciele  władz  miasta Siedlce  na  czele z Prezydentem, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Ochrany Zdrowia, osoby życia konsekrowanego, członkowie Domowego Kościoła i Diakonii Życia oraz chętni mieszkańcy miasta i okolic, którzy pragnęli modlitewnie i duchowo wesprzeć rodziny doświadczone stratą dziecka.

Dziękujemy Bogu Ojcu za ten dziesiąty z kolei pochówek dzieci nienarodzonych. Dziękujemy władzom kościelnym i władzom miasta oraz wszystkim którzy czynnie włączyli się w tę intencję. Dziękujemy za wspólną modlitwę - niech Bóg w Trójcy Jedyny wszystkim obrońcom życia błogosławi. Pozostajemy w modlitwie za wszystkich rodziców doświadczonych stratą dziecka przez wstawiennictwo  świętego  Jana Pawła II  wierząc,  że  będzie pomagał i błogosławił z domu Ojca w działaniach w obronie życia i rodziny.

Zapraszamy  25 dnia każdego miesiąca do modlitwy w obronie każdego życia ludzkiego o godz. 20.30. na falach Katolickiego Radia Podlasie. Modlimy się także o wyniesienie do chwały ołtarzy czcigodnego sługi Bożego Franciszka Blachnickiego założyciela Ruchu Światło - Życie  i sługi Bożego naszej siedleckiej diecezji bp. Ignacego Świrskiego. Polecamy Panu wszystkie trudne sprawy dotyczące rodziny i obrony życia, abyśmy nie tracili nadziei, lecz z wiarą powierzali je Bogu dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Opracowanie: Wiesława Ziółkowska, Grażyna Mikołajczuk (Diakonia Życia DK - Siedlce)

Więcej Foto

wtorek, 23 Październik, 2018 - 17:37