Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia

Diakonia Wyzwolenia jest pierwszym zadaniem, które musi być podjęte , bo przecież ma ona służyć ratowaniu egzystencji, przeciwstawieniu się zagrożeniom biologicznym istnienia wspólnoty nie tylko kościelnej, ale w ogóle wspólnoty ludzkiej.
Sługa Boży Franciszek Blachnicki
 
W dniach 18-23.08.2014 w Bobrownikach diec. siedleckiej odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. Oazę poprowadził ks. Robert Grohs moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka archidiecezji częstochowskiej wraz z Katarzyną Kejmas z diakonii wyzwolenia również z w/w archidiecezji. Odpowiedzialnymi za  Oazę gospodarczo byli - Wanda i Stanisław Nikołajczukowie z diakonii KWC diecezji siedleckiej.
W Oazie uczestniczyło 46 osób - w tym 12 małżeństw, 4 pojedyncze osoby , 9-cioro dzieci, 7 osób młodzież jako diakonia wychowawcza , 2 muzyczne.
Oazę przeżywaliśmy w/g podręcznika rekolekcji wyzwolenia ks. Franciszka Blachnickiego Wyzwoleni w Chrystusie i podręcznika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Program i tematyka ORDW przedstawia problematykę Wyzwolenia Człowieka do haseł:
Światło - Życie
Nowy Człowiek
Nowa Wspólnota
Nowa Kultura
Każdy dzień poprzez seminarium diakonii wyzwolenia i seminarium abstynenckie, krąg liturgiczny, krąg biblijny, nabożeństwo ewangelizacyjne i godzina świadectwa, przynosił wspólne i osobiste przemyślenia. Kulminacyjnym punktem dnia była Eucharystia wspólnotowa. Homilie ks. Roberta były zawsze przemyślane i trafiające do serca. Dużym przeżyciem była modlitwa wstawiennicza oraz celebracja sakramentu pokuty.
Seminarium abstynenckie prowadzone żywo i radośnie przez Kasię ożywiało nas i budziło chęć do działania.
Nie zabrakło zabawy w Nowej Kulturze. W jedno popołudnie zwiedziliśmy w pobliskim Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych. Wezwaniem, a zarazem błogosławieństwem była cisza kończąca dzień do Jutrzni dnia następnego.
W podsumowaniu przeżytego ORDW zostały spisane wypracowane i podjęte przez grupy propozycje modlitwy, spotkań, gotowości do służenia i działania w Dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Niektórzy uczestnicy podjęli indywidualne postanowienia. Godzina świadectw i Eucharystia na której kilka osób złożyło deklaracje Krucjatowe, oraz agapa zakończyły wspólnie przeżywaną Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia. Bogu niech będą dzięki i prowadzącym nas ks. Robertowi, Katarzynie za przeżycie pierwszego ORDW w naszej diecezji.
Wanda i Stanisław Nikołajczukowie
Diakonia Wyzwolenia diec. siedleckiej
 
czwartek, 11 Wrzesień, 2014 - 20:06