Oaza Nowego Życia III stopnia w Rzymie

Ogólnie wiadomo, przynajmniej oazowiczom, że trzeci stopień ONŻ to rekolekcje w drodze, co w sposób naturalny stanowi doskonałą okazję do budowania wspólnoty. Aby dotrzeć do kościoła, najbardziej podobnego do kościoła stacyjnego w Rzymie, trzeba pokonać nieraz spore odległości. Dlatego tzw. „Trójki” odbywają się w dużych miastach.

Nasza diecezja dawno już nie przeżywała tego stopnia w Rzymie.

Może pod koniec ROKU WIARY warto o tym pomyśleć i podjąć decyzję o przeżyciu III stopnia w Wiecznym Mieście. Naszą bazę na ten czas, stanowiłby dom generalny sióstr nazaretanek.

Zapraszamy najpierw te osoby: młodzież czy rodziny, które już przeżywały „Trójkę” na terenie diecezji czy ogólnopolską. Oczywiście, z radością czekamy na tych, którzy są świeżo po II stopniu i spełnią wymagania, by uczestniczyć w III stopniu.

Planowany termin: 14-29.07.2014 r. Przewidywane koszty: ok. 2500zł (przejazd autokarem, mieszkanie, wyżywienie).

Za kwestie organizacyjne odpowiada oraz przekazuje szczegółowe informacje s. Janina CSFN (Grażyna Mateusiak, ul.11 Listopada 5, 21-400 Łuków, tel. 603461332).

Zgłoszenia przyjmuje ks. Marek Andrzejuk (wypełniamy kartę zgłoszeniową i przekazujemy ją osbiście lub listownie do Biura Diakonii Ruchu Światło-Życie w Siedlcach, Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce).

Ze zgłoszeniem wiąże się zaliczka 500zł, którą należy wpłacić do 15 listopada 2013 r., podobnie jak kolejne raty na konto Katolickiego Stowarzyszenia Moria: 72203000451110000000457910 z dopiskiem „TRÓJKA”.

Kolejne raty po 500zł. wpłacamy w następujących terminach: druga rata do 15.12.2013; trzecia - 15.02.2014; czwarta - 15.04.2014; piąta - 30.04.2014.