Oaza Modlitwy pn. „Miłosierni jak Ojciec”

47 osób uczestniczyło w Oazie Modlitwy, która odbyła się w Domu „Moria” Łukowie od 9 do 11 września. Jej tematem było hasło obecnego roku formacyjnego Ruchu Światło-Życie: „Miłosierni, jak Ojciec”. 

 Uczestnikami byli nie tylko członkowie ruchu z diecezji siedleckiej: dorośli, małżonkowie, studenci i młodzież, ale także osoby spoza formacji oazowej. Był to szczególny czas doświadczania łaski Bożej – poznawania Bożego miłosierdzia, przyjmowania oraz uczenia się, jak być miłosiernym na co dzień. Pomagał w tym prowadzący, czyli ks. Witold Juszczuk. Uczestnicy odkrywali Boże miłosierdzie na kartach Pisma Świętego, podczas konferencji, na modlitwie osobistej i wspólnotowej, w liturgii Godzin i Eucharystii. Ważnym momentem była Celebracja Sakramentu Pojednania z możliwością spowiedzi. Natomiast wspólnotę budowano także podczas pogodnego wieczoru oraz służąc sobie nawzajem w dyżurach. Był czas na rozmowy oraz układanie sobie początku roku i etapów w życiu z Bożym błogosławieństwem.  

Intensywny czas rekolekcji minął szybko, ale w sercach zostało pragnienie, by  to doświadczenie jeszcze powtórzyć.

piątek, 16 Wrzesień, 2016 - 14:35