Oaza Jedności Animatorów

23 września w Łukowie w budynku KLO odbyła się Oaza Jedności Animatorów. Uczestniczyło w niej 10 osób. Rozpoczęliśmy uwielbieniem Pana za dar oaz wakacyjnych oraz wołaniem o Ducha Świętego dla wspólnot żyjących charyzmatem Ruchu Światło-Życie w naszej Diecezji. Po modlitwie każdy z uczestników dzielił się radościami i trudnościami z oaz wakacyjnych oraz z życia wspólnot parafialnych. 
Obecność animatorów - jako reprezentantów wspólnot rekolekcyjnych i parafialnych na Oazie Jedności Animatorów - była świadectwem na ile przyjmujemy charyzmat naszego Ruchu  i strzeżemy go w jedności. Od tej jedności zależy jego owocowanie w życiu Kościoła, zarówno tego powszechnego, jak i parafialnego (por. ks. F. Blachnicki, "Jedność i diakonia").

czwartek, 20 Wrzesień, 2012 - 15:31