O rekeolekcjach Triduum Paschalnego słów kilka...

Przeżycie Triduum Paschalnego we wspólnocie jest jednym z ważnym etapów formacyjnych w programie deuterokatechumenatu przyjętym i realizowanym w Ruchu Światło – Życie. (…) To jednorazowe, wyjątkowe przeżycie ma inspirować lepsze ukształtowanie i przeżycie Triduum we własnym środowisku. /Ks. Franciszek Blachnicki/

Doświadczyli tego uczestnicy rekolekcji, które odbyły się od 13 do 16 kwietnia w „Morii” Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie w Łukowie. Wraz z prowadzącymi przeżywało ten wyjątkowy czas Triduum Paschalnego w formie rekolekcyjnej 50 osób. W większości z diecezji siedleckiej – młodzież i rodziny Domowego Kościoła, ale też z archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji łódzkiej. Całość prowadził ks. Marek Andrzejuk – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Wspierała go w tym Anna Jóźwik, a od strony muzycznej Agnieszka Kicińska.

Ramy czasowe wyznaczały nabożeństwa i modlitwy liturgiczne. Podczas rekolekcji zatrzymanie się na modlitwie Liturgią Godzin oraz osobista modlitwa z tekstami liturgicznymi pozwalało wejść w głąb Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania oraz odkryć ich treść i sens w swoim życiu. Pomocą w przeżyciu tego czasu były komentarze do Liturgii Godzin oraz wprowadzenia do Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej oraz Wigilii Paschalnej. Ze względu na wymiar deuterokatechumenalny formacji nie mogło zabraknąć obrzędów bezpośrednio przygotowujących do odnowy chrztu w Wigilię Paschalną, a wzorowanych na Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, takich jak obrzęd „EFFETA” czy celebracja o imieniu chrześcijańskim.

Liturgie wieczorne i nocne wspólnota przeżywała wraz z wiernymi w kaplicy sióstr nazaretanek, gdzie poprzez służbę liturgiczną pomagała odkrywać piękno i doniosłość tajemnic naszego odkupienia.

Wejście w bogactwo treści zawartych w tym świętym czasie naszego zbawienia oraz możliwość osobistego skonfrontowania życia z Paschą Chrystusa, ale także bardzo dobry klimat wzajemnej życzliwości i służby spowodowały, że uczestnicy bardzo przeżyli prawdę o miłości, aż po krzyż i zmartwychwstanie.

Należy mieć nadzieję, że to zaowocuje w dalszej formacji uczestników rekolekcji, ich życiu duchowym, ale też stanie się inspiracją do wprowadzanie w taką formę głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego innych, już w parafiach.

Poniżej świadectwo jednego z uczestników:

"To było coś zupełnie innego. Co roku w domu wszystko kręci się wkoło sprzątania i gotowania, a brakuje modlitwy oraz skupienia. Triduum to czas bardzo bogaty, bardzo głęboki. Mogę powiedzieć, że nocna adoracja była najdłuższą, ale i najbardziej owocną godzina mojego życia. Była czasem dosłownego spotkania się twarzą w twarz z umierającym za mnie Chrystusem. Na nowo odkryłem również modlitwę Liturgią Godzin. Dużym ułatwieniem były tutaj komentarze księdza pozwalające lepiej zagłębić się w treść psalmów i czytań. Obecność tych wszystkich ludzi, którzy zrezygnowali z domowych przygotowań była pięknym świadectwem i to sprawiło, że chcę pociągnąć kolejne osoby do przeżycia tego samego" Bartek

AJ

 

środa, 19 Kwiecień, 2017 - 09:26