Nowe Rejony Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji

Ruch Światło-Życie w Diecezji Siedleckiej funkcjonuje dotychczasowo w 8 rejonach.

„Rejony stanowią podstawową jednostkę tworzącą ruch. Trudno bowiem mówić o ruchu w wypadku, gdy istnieją tylko pojedyncze rozproszone małe wspólnoty odizolowane od siebie. Dopiero na płaszczyźnie rejonu, gdzie spotyka się wiele różnorodnych grup, mogą one w znaku swego gromadzenia się i we wzajemnym świadectwie przeżyć rzeczywistość Ruchu i zarazem ją pogłębić. Ważność rejonu wynika również z pewnych założeń wyjścia w planowaniu i organizowaniu, a potem przeprowadzaniu wielkich akcji ewangelizacyjnych” (ks. Franciszek Blachnicki, Komunikat na DWAiD, październik 1979 r.). Za każdy rejon odpowiedzialny jest moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie. Jego zadaniem jest koordynacja pracy formacyjnej w rejonie, organizowanie dni wspólnoty, uczestnictwo w diecezjalnych dniach wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych.  spółodpowiedzialność za Ruch w rejonie podejmuje również para rejonowa Domowego Kościoła wspierana przez moderatora rejonowego Domowego Kościoła. Cztery razy w roku odbywają się Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, które są płaszczyzną spotkań i przeżywania jedności wszystkich wspólnot ruchu z terenu całego rejonu obejmującego kilka lub kilkanaście parafii. Są one odpowiednikiem dnia wspólnoty oazy wielkiej w 13 dniu każdego turnusu oazy wakacyjnej. Uczestniczą w nich dzieci, młodzież, dorośli i rodziny Domowego Kościoła.

W związku z intensywnie rozwijającym się dotychczasowym rejonem siedleckim II., szczególnie co do wzrostu liczby kręgów Domowego Kościoła, konieczne jest wyodrębnienie z rejonu siedleckiego II. dwóch nowych rejonów.

Uwzględniając:

  • ideę obecności w rejonie różnych gałęzi Ruchu (dzieci, młodzież, rodzin),
  • ilość kręgów Domowego Kościoła w rejonie nie przekraczającą 25 (Zasady Domowego Kościoła pkt 25),
  • właściwą pracę kręgu rejonowego (Zasady Domowego Kościoła pkt 25),
  • istniejącą sieć dekanatów,
  • oraz nietypową sytuację istnienia międzyparafialnych kręgów.

po zasięgnięciu opinii, ogłaszam, że z dniem 1 września 2020 roku będą funkcjonować, obok dotychczasowych rejonów Ruchu Światło-Życie bialskiego I, bialskiego II, garwolińskiego, łukowskiego, siedleckiego I, siedleckiego II, sobolewskiego, włodawskiego:

  1. rejon siedlecki II. obejmujący następujące parafie: Parafia Bożego Ciała, Parafia Męczenników Podlaskich, Parafia Św. Ducha, Parafia Św. Maksymiliana, Parafia Miłosierdzia Bożego, Parafia Nawiedzenia NMP Domanice;
  2. rejon siedlecki III., obejmujący następujące parafie: Parafia Św. Teresy, Parafia Św. Jana Pawła II, Parafia Św. Stanisława BM Zbuczyn, Parafia Św. Andrzeja z Awelinu Radomyśl.

Odpowiedzialni za nowe rejony zostaną powołani w następujący sposób:

  • moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie i moderator rejonowy Domowego Kościoła przez moderatora diecezjalnego po lipcowych zmianach diecezjalnych duchowieństwa;
  • pary rejonowe - zgodnie z Zasadami Domowego Kościoła (pkt 33b).

Niech poczynione zmiany posłużą rozwojowi Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji  i zaowocują gotowością do służby.

 

Z pozdrowieniami i modlitwą Ks. Marek Andrzejuk

poniedziałek, 29 Czerwiec, 2020 - 14:07