Notatnik "Zawieram z wami przymierze"

Czas Wielkiego Postu jest w formacji Ruchu Światło-Życie (po Oazie Nowego Życia II stopnia) okresem intensywnej pracy wewnętrznej, który ma się zakończyć odnową przyrzeczeń chrztu w ramach Triduum Paschalnego i Wigilii Paschalnej. Prezentowany notatnik ma być pomocą w pracy własnej w tym okresie. Wierne pójście za jego wskazaniami sprawi, że cały ten okres stanie się dla uczestnika formacji deuterokatechumenalnej czasem prawdziwych rekolekcji. Notatnik do nabycia w diakonii słowa w Siedlcach i w Łukowie.

Notatnik podaje na każdy dzień najpierw sugestie do „osobistego przygotowania do liturgii” w przeddzień wieczorem. Zawierają one te elementy, które w poprzednich notatnikach związanych z formacją „Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej” mieściły się w codziennym studium Biblii oraz w praktyce Namiotu Spotkania. Druga część sugestii na każdy dzień dotyczy modlitwy porannej, trzecia wierności słowu Przymierza w ciągu dnia (odpowiednik praktyki „słowa życia”). Ponadto notatnik sugeruje codzienne uczestnictwo we Mszy świętej. W miejscu, gdzie jest to przypomniane, można zanotować pewne myśli związane z udziałem w zgromadzeniu eucharystycznym.

Całość pracy wewnętrznej tego okresu ujęta jest w haśle odnowy Przymierza z Bogiem, bo taka jest istota odnowy chrztu. Stąd tytuł notatnika „Zawieram z wami przymierze”.

Uzupełnieniem Notatnika jest porządek nabożeństw i celebracji wzorowanych na celebracjach "Obrzędu wtajeniczenia chrześcijan dorosłych" przewidzianych na okres „oczyszczenia i oświecenia” łącznie z propozycją ukształtowania i przeżycia Triduum Paschalnego. To opracowanie dotyczy pracy i drogi całej wspólnoty deuterokatechumenalnej w tym okresie. Jednak w wypadku, gdy program wspólny jeszcze nie będzie mógł być zrealizowany, praca własna związana z Notatnikiem tym bardziej powinna być prowadzona, by pomnożyć owoce całego wcześniej odbywanego cyklu formacji duchowej.

środa, 18 luty, 2015 - 09:22