Nieszpory w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Wzorem lat ubiegłych, 26 maja br. w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele Ducha Świętego w Siedlcach odbędą się Nieszpory z udziałem członków wszystkich wspólnot, stowarzyszeń, ruchów i bractw działających na terenie naszej diecezji. Nieszporom będzie przewodniczył J.E. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Celebracja Liturgii Godzin rozpocznie się o godz. 1900. Modlitwę poprzedzi prezentacja przybyłych ruchów i stowarzyszeń wobec Biskupa Diecezji o godz. 1830.

Z Komunikatu Wydziału Duszpasterskiego Kurii Siedleckiej - 11.05.2012 r.