Naszym kapłanom

Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że kapłan jest dla Mszy świętej. Składanie ofiary Mszy to istota jego powołania. Tak, jak Jezus przyszedł, aby zlożyć z Siebie ofiarę - tak kapłan jest po to, aby tę ofiarę uobecniać. Dziękując wszystkim Księżom moderatorom Ruchu Światło - Życie za posługę, życzymy, abyście stawali się dla świata znakiem nadziei i pokoju. Życzymy Bożej radości, niech prowadzi Was w każdym dniu posługi. Dobry Bóg nich obdarza łaską i błogosławieństwem. Niech nie brakuje entuzjazmu i siły do codziennej pracy.

Z darem modlitwy
Wdzięczna wspólnota Ruchu Światło - Życie

czwartek, 1 Kwiecień, 2021 - 12:08