Narodzenie Pańskie A.D. 2016

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami (1J 1, 1-3).

Bóg Ojciec, bogaty w miłosierdzie, pragnie w swoim Synu Jezusie Chrystusie podzielić się z Nami pełnią życia, światła i miłości. Ten wyjątkowy Dar miłosierdzia Boga względem człowieka niech otwiera nasze oczy i ręce oraz rozpala serca ku bezinteresownej odpowiedzi poprzez miłość.

Na progu świąt Narodzenia Pańskiego życzymy - Kapłanom, Małżonkom i ich rodzinom, Dorosłym, Młodzieży i Dzieciom - radosnego przyjmowania Słowa Życia tak, by Emmanuel był coraz bliżej Nas w czasie świąt oraz przez cały Nowy 2017 Rok.

Z modlitewną pamięcią w imieniu Diecezjalnej Diakonii Jedności
Ks. Marek Andrzejuk