Miłosierni we wspólnocie

Na pytanie: „Co to znaczy być miłosiernym we wspólnocie?”, próbowaliśmy sobie odpowiedzieć podczas wielkopostnego Dnia Wspólnoty. Tym razem Rejon I Ruchu Światło – Życie gościł w parafii Św. Józefa. Okazja była szczególna, gdyż tego dnia tj. 25 marca w Kościele obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Papież Jan Paweł II ogłosił ten dzień Dniem Świętości Życia, kiedy wyraźnie ma wybrzmieć głos w obronie każdego Życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Troska o Życie, zwłaszcza to najsłabsze, bezbronne, które tak jak nasz Pan w chwili cierpienia, nie ma wyglądu by móc się podobać ludziom (por. Iz 53,2), to także wyraz miłosiernej postawy wobec braci.

            Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie, pierwsze kroki skierowaliśmy przed Najświętszy Sakrament, by sam Jezus dawał nam światło. Podczas konferencji ks. Piotr podkreślił, że miłosierdzie wyrażające się m.in. w zdolności do przebaczenia, wypływa z uświadomienia sobie, że każdy z nas miał swój udział w zabiciu Jezusa. W moim sercu na długo zostaną słowa: Gdy ktoś jest dla Ciebie trudny, a potrafisz przebaczyć, modlić się za tę osobę, odkrywasz w sobie podobieństwo do Boga. Do czystej sprawiedliwości Bóg nie jest potrzebny.

            Kolejnym punktem spotkania była praca w grupach, gdzie wspólna modlitwa i dzielenie się Słowem pomagały nam uświadomić sobie, na ile prawda o Bożym miłosierdziu realizuje się w naszej wspólnocie. Odkryciem było dla mnie głębokie przylgnięcie Braci i Sióstr do sakramentów Pokuty i Eucharystii. Poruszyły mnie świadectwa o obchodzonych całymi rodzinami nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca, czy wspólnym uczestnictwie we Mszy Świętej przed spotkaniami kręgu. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że źródłem miłosierdzia może być tylko sam Bóg żywy i obecny w sakramentach. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, jak powiedziała jedna z Sióstr podczas godziny świadectw. Sami z siebie nic dobrego uczynić nie możemy. Odkrycie tej prawdy, świętowaliśmy jak zwykle podczas Agapy.

 Uczestniczka Rejonowego Dnia Wspólnoty

Ruchu Światło - Życie

Miejsce: