KWC

W dniu 16.02.2013 r. odbył się kolejny dzień skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diec. siedleckiej. Miejscem w/w dnia była parafia Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Wzięło w nim udział 34 osoby w tym 7 osób młodych. Dzień skupienia poprowadził ks. Józef Sobotka -  moderator KWC diec. siedleckiej.

 Przedmiotem rozważań i pracy były tematy z programu formacyjnego na rok 2012/13.
1/ Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem człowieka.
2/ Czego lęka się współczesny człowiek?
3/ Postęp czy zagrożenie ?
Wysłuchaliśmy 3 katechez , które przybliżyły nam w/w tematy.
Ksiądz podkreślił -
- nikt z nas nie jest samowystarczalny, dla każdego z nas potrzebny jest drugi człowiek,
- pamiętajmy o uzdrowieniu wszystkich relacji,
- wszystko oprzeć na Chrystusie,
- znaleźć nowe sposoby i narzędzia do ewangelizacji,
- być autentycznym świadkiem Chrystusa.
Pracując w grupach doszliśmy do następujących wniosków:
- tylko Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, 
- ma dla każdego z nas plan, 
- Jemu powierzać wszystko,
- służąc sobie nawzajem w codzienności odkrywamy i wypełniamy Jego plan,
- potrzebna nam jest Boża radość i dzielenie się tą radością z innymi,
- zaufanie Bogu może wyzwolić nas z lęku, 
- umiejętnie korzystać z techniki, ponieważ nieumiejętne korzystanie np: z internetu negatywnie wpływa na nasze rodziny, dzieci i młodzież. 
Nie zabrakło w ciągu dnia wspólnej modlitwy.
Nasz dzień skupienia kończył tydzień trzeźwości, co zostało podkreślone podczas wspólnej Eucharystii.
 
Dziękujemy Panu Bogu, ks. Józefowi Sobotce i ks. Markowi Wasilewskiemu - moderatorowi rejonowemu za wspólną modlitwę i przeprowadzenie dnia skupienia.
 
Wanda i Stanisław Nikołajczukowie 
diakonia KWC diec. siedleckiej
 
środa, 20 luty, 2013 - 22:08