Ku diakonii muzycznej w Domowym Kościele

I usłyszałem głos Pana mówiącego: 
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» 
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»  Iz 6, 8

Gałąź Rodzinna Diakonii Muzycznej
Ruchu Światło – Życie Diecezji Siedleckiej

Zapraszamy małżeństwa Domowego Kościoła do współtworzenia Gałęzi Rodzinnej Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji.

Poprzez wspólne spotkania, warsztaty i wymianę doświadczeń chcemy się jak najlepiej przygotować do posługi animatorów muzycznych w naszych parafiach, rejonach oraz na rekolekcjach Domowego Kościoła.

Ze względu na szczególną specyfikę naszych codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych planujemy w tym roku formacyjnym tylko trzy spotkania:

  • 27-29 listopad 2015,  miejsce: Łuków Dom MORIA – możliwość uczestnictwa całych rodzin
  • 17-19 czerwiec 2016,  miejsce Łuków Dom MORIA – możliwość uczestnictwa całych rodzin

(odpłatność obejmująca noclegi oraz pełne wyżywienie to 100zł za osobę dorosłą oraz dziecko od 13-go roku życia, dzieci od 4-12 lat – 50zł/os., dzieci do 3-go roku życia bezpłatnie)

- początek września 2016 - dzień przed i na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty – spotkanie razem z młodzieżową Diakonią Muzyczną.

Treścią tych spotkań będzie między innymi:

  • wzbogacenie warsztatu animatora muzycznego w dziedzinie śpiewów liturgicznych, piosenek religijnych, liturgii godzin, gier i zabaw integracyjnych itp.;
  • opracowanie materiałów pomocnych w pracy animatora muzycznego DK, w tym audiowizualnych;
  • przypomnienie specyfiki poszczególnych rodzajów rekolekcji oazowych;
  • umiejętność podjęcia posługi muzycznej tam, gdzie jest to w danej chwili potrzebne.

Jeśli w Twoim (Waszym) sercu pojawiło się w tej chwili pragnienie przyjęcia tego zaproszenia i wypowiedzenia słów „Oto ja, poślij mnie” to prosimy, abyś się z nami skontaktował w celu doprecyzowania szczegółów tego projektu.

Święta Cecylio – patronko muzyki - módl się za nami

Pozdrawiamy Śpiewająco!

Adrianna i Dariusz Szychta
tel. 603 580 555
mail: darek.szychta@gmail.com

Joanna i Mariusz Rogulscy
tel. 604 713 317
mail: mr775@wp.pl

Małgorzata i Wojciech Zielonka
tel. 602 703 068
mail: wzielon@wp.pl

 

poniedziałek, 12 Październik, 2015 - 08:36