Kongres Ewangelizacyjny

11 października 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI zainauguruje w całym Kościele Rok Wiary. Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w naszej diecezji nastąpi w czwartek, 11 października podczas Eucharystii w katedrze siedleckiej o godz. 1900. Na tę Mszę św. zaproszeni są wszyscy Księża Dziekani, a także Księża Proboszczowie wraz z delegacją wiernych świeckich z parafii.

Inauguracja roku wiary połączona będzie z ewangelizacją Siedlec oraz I Diecezjalnym Kongresem Nowej Ewangelizacji. Całość wpisuje się w obchody dnia papieskiego, który w tym roku przypada 14 października. Towarzyszyć mu będzie hasło: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w I Diecezjalnym Kongresie Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w sobotę, 13 października w sali wielofunkcyjnej przy sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Szczególne zaproszenie do udziału w Kongresie kierujemy do członków grup, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach naszej diecezji

Podstawową formą przeżywania Roku Wiary będą w naszej diecezji spotkania w Parafialnych i Ponadparafialnych Zespołach Synodalnych oraz praca z programem „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Z Komunikatu Wydziału Duszpasterskiego - 17.09.2012 r.

Jako Ruch Światło-Życie pragniemy ożywiać w sobie osobiście i w naszych wspólnotach charyzmat ewangelizacji. Możemy to uczynić przeżywając I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji. Posługę podczas ewangelizacji Siedlec pełnić będzie nasz Diecezjalna Diakonia Ewagelizacji (12 października). Również niech nie zabraknie przedstawicieli naszych wspólnot parafialnych na Eucharystii inaugurującej Rok Wiary (11 paźdzernika) oraz Kongresie Nowej Ewangelizacji (13 października).

ks. Marek Andrzejuk

 

 

środa, 26 Wrzesień, 2012 - 14:54