ECHO Z KONFERENCJI " U źródeł KWC"

Rok formacyjny 2019/2020 w Ruchu Światło-Życie przebiega pod hasłem "Wolni i wyzwalający". Hasło to ma zachęcić członków do odkrywania na nowo "o co chodziło" twórcy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czcigodnemu słudze Bożemu księdzu Franciszkowi Blachnickiemu powołującemu to dzieło  40 lat temu. Najważniejsze jubileuszowe wydarzenie w naszej diecezji, Konferencja „U źródeł KWC”, odbyła się w sobotę 19 października 2019 roku w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Oczekujących, na rozpoczynającą konferencję Eucharystię, przywitał ks. Marek Andrzejuk diec. moderator Ruchu Światło-Życie. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Andrzej Kieliszek diec. duszpasterz trzeźwości i osób uzależnionych. W homilii zwrócił on uwagę na to, że w herbie KWC jest krzyż tak jak wezwanie świątyni, w której się gromadzimy. Wspominając znaczenie kolejnych patronów: Niepokalanej, św. Stanisława bpa, św. Maksymiliana podkreślił,  że spotkaliśmy się we wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona Diakonii Wyzwolenia. Jako narzędzia w ręku Boga mamy dążyć do realizacji celów Krucjaty nie myśląc o swojej niedoskonałości czy małej liczebności, bo Bóg może zwyciężać tak dużą, jak i małą ilością osób.

Z referatem: "O co chodzi w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka?" wystąpił ks. Wojciech Ignasiak - kierownik Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. Ks. F. Blachnickiego w Katowicach, były moderator krajowy KWC. Ks. Wojciech ze szczególną mocą podkreślił maryjność wiary ks. F. Blachnickiego oraz rolę Maryi we wspólnocie Kościoła odnosząc się do jej tytułów: Niepokalana, Matka Kościoła, Jutrzenka Wolności. Ks. Blachnicki, skazany na karę śmierci i osadzony w  katowickim więzieniu, został ułaskawiony po 102 dniach przebywania w celi śmierci -14 sierpnia 1942 roku, w wigilię Wniebowzięcia NMP i rocznicę śmierci Maksymiliana Kolbe, co po latach odczytał jako wyraz opieki Matki Bożej i zakonnika – współwięźnia. Maryja była dla ks. Franciszka najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi. Przez dar Niepokalanego Poczęcia trwa Ona w doskonałym dialogu z Bogiem, stała się Matką Kościoła przez oddanie się Jezusowi. To oddanie się z Maryją Jezusowi ma prowadzić do przeżywania wspólnoty Kościoła jako Matki, która rodzi nas do bezinteresownej służby, otwarcia na Ducha Świętego. Ks. Wojciech nawiązał do symboliki mozaik w kościele wotum za Krucjatę: Maryi Jutrzenki Wolności, Chrztu w Jordanie oraz sceny umywania nóg. Podkreślił, że teologia wyzwolenia sformułowana przez Jana Pawła II odrzuca marksistowską walkę klas, a drugi człowiek jest naszym bratem w Chrystusie, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Jedynego Boga. Członkowie Krucjaty mają służyć, a nie czuć się lepszymi od innych, np. od osób uzależnionych.

Treść Narodowego Programu Trzeźwości (NPT), zwracając szczególną uwagę na jego cele i sposób realizacji celów, przybliżyła Krystyna Jastrzębska. Przedstawicielka Diakonii Wyzwolenia oraz wypowiadający się po niej, Jolanta i Bogdan Jędrychowie – para diec. DK, Bogdan Wójcik wieloletni członek Kom. Rozw. Problemów Alkoholowych w Siedlcach mówili o roli KWC w realizacji  celów NPT.  Krucjata od swego zarania wypełniała wszystkie zadania przewidziane w NPT. Ludzie należący do niej edukują, zmieniają obyczaje, pokazują, że można się bawić bez alkoholu w każdej sytuacji, na balach, weselach bezalkoholowych. Uczestnicy konferencji podkreślali, że abstynencja wyzwala tego, kto ją praktykuje. Ludzie należący do KWC, wolni i wyzwalający, prowadzą do Chrystusa, który jest ideałem i realizacją naszej wolności.

Kilka osób podzieliło się świadectwami swojego życia ideałami Krucjaty. Dowiedzieliśmy się m. in., że przyjęcie bezalkoholowe towarzyszące sakramentowi małżeństwa zafascynowało uczestniczącego w nim Francuza, który po powrocie do swego  kraju świadczy o Polakach wspaniale bawiących się bez alkoholu.

Konferencję zakończyły; nabożeństwo adoracji Krzyża i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzone przez ks. moderatora Marka oraz grupowe zdjęcie tych uczestników, którzy wytrwali do końca. 

W imieniu organizatorów: Krystyna i Roman Jastrzębski

poniedziałek, 21 Październik, 2019 - 17:53