ECHA Z KONGRESU I PIELGRZYMKI KWC

28 i 29 września 2019 roku to dni najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń w ramach obchodów 40 rocznicy proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W naszej diecezji najważniejszym jubileuszowym wydarzeniem będzie Konferencja „U żródeł KWC”, która odbędzie się 19 października 2019 roku w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

LINK DO GALERII. Autorem fotografii jest p. Piotr Grabowski.

28 września b.r. na Jasnej Górze odbył się Kongres KWC przy udziale blisko 200 delegatów z całego kraju. Diecezję siedlecką reprezentowały 4 osoby, w tym ks. Marek Andrzejuk moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie. Po jutrzni prowadzonej przez moderatora Ruchu Światło – Życie ks. Marka Sędka, wykład wygłosił  ks. dr Jan Mikulski ukazując zarys polskiej teologii wyzwolenia będącej odpowiedzią na naucznie papieża Jana Pawła II, omówił wkład ks. F. Blachnickiego w jej sformułowanie, następnie ks. prof. Piotr Kulbacki przybliżył tematykę Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia i Rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia. W obu referatach ze szczególną mocą wybrzmiał związek między ewangelizacją, a wyzwoleniem. Dotychczasowy moderator KWC ks. Wojciech Ignasiak, zainspirowany nauczaniem papieża Franciszka wskazywał, jak ewangelizację wprowadzać w czyn słuchając, towarzysząc, rozeznając i jednając z Kościołem uzależnionych. Na zakończenie pierwszej części głos zabrał bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Po przerwie ks. Wojciech korzystając z prezentacji prof. KUL Iwony Niewiadomskiej, ukazał podobieństwo mechanizmów różnych uzależnień. Mgr Marcin Mądry z Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri podzielił się wynikami badań prowadzonych w środowisku młodzieży, a także swoim doświadczeniem w realizacji programów profilaktycznych skierowanych do młodych. Radził jak pomóc młodym odkryć wpływ takich czynników ochronnych jak: przekonania religijne, wychowanie w pełnej rodzinie, autorytet rodziców i wychowawców. Po obiedzie uczestnicy kongresu spotkali się w ośmiu grupach tematycznych, aby omawiać następujące zagadnienia: 1. Udział KWC w Narodowym Programie Trzeźwości; 2. Media w służbie KWC (Eleuteria, www, media społecznościowe); 3. Ewangelia Wyzwolenia w parafii; 4. KWC w przestrzeni publicznej; 5. Zaangażowanie kandydatów i członków KWC; 6. Indywidualne wsparcie osób potrzebujących pomocy; 7. KWC w wychowaniu młodzieży; 8. KWC w Ruchu Światło-Życie.

Punktem centralnym dnia była Eucharystia sprawowana w Bazylice. Przewodniczył jej bp Tadeusz Bronakowski, zaś homilię wygłosił bp Krzysztof Włodarczyk, delegat.KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Wieczorem ks. Sędek zaprezentował nowego moderatora KWC ks. Krzysztofa Dukielskiego z Diecezji Radomskiej oraz podziękował za posługę dotychczasowemu moderatorowi ks. Wojciechowi Ignasiakowi. Przedstawiciele poszczególnych grup podzielili się wnioskami z dyskusji w grupach. Kongres zakończył się wspólnym uwielbieniem Boga na Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk, przybliżając zebranym charyzmat Krucjaty.

W niedzielę 29 września w Sali Ojca A. Kordeckiego zgromadziło się około tysiąc uczestników 39 Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Czlowieka. Pielgrzymka zainaugurowana została przez medytację modlitwy zawierzenia Krucjaty, ułożonej przez założyciela Ruchu Światło-Życie i KWC, sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W centralnym miejscu sali złożone zostały księgi czynu poszczególnych ośrodków KWC.

Nowy moderator KWC ks. Krzysztof Dukielski przedstawił sprawozdanie z przebiegu Kongresu oraz wnioski z dyskusji w 8 tematycznych grupach. Szczególny nacisk położył na potrzebę promowania krucjaty w mediach, w piśmie „Eleuteria”, w internecie.

Współtwórca Narodowego Programu Trzeźwości prof. Krzysztof Wojcieszek z Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, przedstawił wykład „KWC a Narodowy Program Trzeźwości (Czy Polacy mogą wybić się na trzeźwość?)”. Powołując się na wyniki badań statystycznych stwierdził, że: „Suma szkód społecznych powodowanych przez nieuzależnione osoby nadużywające etanolu jest większa niż suma szkód powodowanych przez osoby uzależnione”. Zwrócił uwagę, że masowo konsumowany alkohol jest substancją psychoaktywną bardzo szkodliwą, tak bardzo że wymaga aż cnoty trzeźwości. Podsumował, że w NPT chodzi o głęboką przemianę naszego społeczeństwa.

O godz. 12.30 rozpoczęła się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Msza św. w intencjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której przewodniczył bp Krzysztof Włodarczyk. W homilii nawiązał on do osobistego przeżywania abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Doświadczenia te powiązał z Ewangelią z dnia wg św. Łukasza o bogaczu i Łazarzu. Po obiedzie pielgrzymi uczestniczyli w drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich. Nabożeństwo poprowadził ks. Wojciech Ignasiak. Rozważania oparte na podręczniku  KWC wzbogacone zostały o świadectwa trzech małżeństw i kapłana trwających w krucjacie. W trakcie drogi krzyżowej była możliwość włączenia się w dzieło KWC poprzez złożenie deklaracji.

Z Diecezji Siedleckiej w pielgrzymce uczestniczyła 29 osobowa grupa przybyła autokarem, delegaci na sobotni kongres oraz Jola i Bogdan Jędrychowie para diecezjalna Domowego Kościola. Podstawowa grupa w drodze na Jasną Górę nawiedziła dwa sanktuaria zwiazane ze świętymi prekursorami podejmowania osobistej abstynencji w trosce  o trzeźwość polskiego narodu i propagowania jej wśród współbraci zakonnych i w środowiskach, w których posługiwali.

W Sanktuarium Św. O. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii przywitał  nas serdecznie ks. kustosz Jan M. Rokosz, który z wielką pasją opowiedział historię życia św. Stanisława, twórcy Zgromadzenia Księży Marianów i jego  drogę na ołtarze. Podkreślając „skuteczność” świętego, potwierdzoną wieloma świadectwami osób, które otrzymały łaski za pośrednictwem świętego zaprezentował nam film, który poszerzył naszą wiedzę. Pobyt w Górze Kalwarii zakończyła wspólna modlitwa połączona z indywidualnym błogosławieństwem relikwiami świętego O. Stanisława, wspólne zdjęcie z ks. Janem i jego błogosławieństwo na czas dalszego pielgrzymowania. 

Drugi przystanek w drodze na Jasną Górę mieliśmy w Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Po chwili modlitwy w pięknie przystrojonej świątyni, z historią miejscowego Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów zapoznał nas przedstawiciel zakonnej wspólnoty. Następnie poznaliśmy zbiory Muzeum Błogosławionego O. Honorata podziwiając zaprojektowany przez Niego konfesjonał, inne pamiątki i spuściznę pisarską. Po przybyciu na Jasną Górę wzięliśmy udział wraz z  uczestnikami Kongresu KWC we Mszy świętej w Jasnogórskiej Bazylice, a po kolacji i zagospodarowaniu w Domu Ruchu Ś-Ż Diecezji Częstochowskiej, w  Jasnogórskim Apelu.

W imieniu diecezjalnego duszpasterza trzeźwości i uzależnionych ks. kanonika Andrzeja Kieliszka, diecezjalnych moderatorów: Ruchu Ś-Ż ks.Marka Andrzejuka, KWC ks. kan. Józefa Sobotki oraz diakonii wyzwolenia diecezji siedleckiej serdecznie zapraszamy na Konferencję „U żródeł KWC”, która odbędzie się 19.10.2019 r. w Łukowie,.w godz. 9.45 -15.30, w par. Podwyższenia Krzyża Św. z udziałem dotychczasowego Moderatora Krajowego KWC ks. Wojciecha Ignasiaka. Więcej informacji  o tej konferencji znajduje się w plakacie zamieszczonym na tej stronie internetowej, a zdjęcia z Pielgrzymki KWC na Jasną Górę w galerii.

W imieniu Diakonii Wyzwolenia
Krystyna i Roman Jastrzębscy

środa, 9 Październik, 2019 - 12:39