Dzień Wspólnoty w Siedlcach

14.05.2017 r. w parafii św. Józefa w Siedlcach odbył się ostatni w bieżącym roku formacyjnym Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie. Poprzez słuchanie, modlitwę, pracę w grupach, dzielenia oraz uczestnictwo w Eucharystii, próbowaliśmy podsumować tegoroczny temat formacyjny oraz odpowiedzieć na pytanie co to znaczy być miłosiernym jak Ojciec. Nasz moderator ks. Mateusz Gomółka podczas konferencji podkreślił, że owocem całego roku formacji powinno być osiągnięcie dojrzałości do pełnienia dzieł miłosierdzia na wzór miłosiernego Ojca. Zwrócił naszą uwagę na fakt, że nie może być to sztuczne poszukiwanie okazji do bycia miłosiernym, ale spontaniczne reagowanie na potrzeby naszych braci i sióstr zarówno w rodzinach jak i w kręgach. W grupkach dzielenia pochylaliśmy się nad tekstami ze Starego jak i Nowego Testamentu ukazującymi Boże miłosierdzie realizujące się poprzez przebaczenie czy opiekę nad nami. Kulminacyjnym punktem była Eucharystia, podczas której małżonkowie z kręgów ze św. Józefa oraz z Wierzbna przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Po Mszy Świętej jak zwykle radowaliśmy się podczas wspólnej Agapy. Pragniemy prosić miłosiernego Ojca o błogosławione owoce tego roku formacyjnego oraz o światło Ducha Świętego dla wszystkich prowadzących  i uczestników wakacyjnych rekolekcji.

GALERIA

Miejsce: