Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Razem tworzymy historię. Kolejną jej kartę zapisaliśmy 13 października 2012 roku. Spotkaliśmy się w domu Ruchu Światło-Życie w Lublinie. My, tzn. przedstawiciele poszczególnych diakonii działających w diecezjach wchodzących w skład filii. Ale dlaczego to wszystko? Bo to Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. 

  Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8. Umocniliśmy ducha Słowem ukrytym w Jutrzni, posililiśmy ciało w czasie śniadania, na karmienie intelektu wyznaczyliśmy porę konferencji. Weszliśmy do Namiotu, by potem spotkać Pana przy Stole Eucharystycznym, a następnie braci przy stole na refektarzu. Popołudnie spędziliśmy w wyjątkowym gronie diakonii specjalistycznych, by dzielić się swoim diecezjalnym doświadczeniem posługi, trudnościami, zagrożeniami, sukcesami… 
Efekty pracy Diakonii Liturgicznej, Muzycznej, Wyzwolenia, Życia, Miłosierdzia, Ewangelizacji, Komunikowania społecznego, Oaz rekolekcyjnych i Modlitwy przedstawiliśmy na forum w ramach podsumowania. 
DWDD był doskonałą okazją także do tego, aby poznać odpowiedzialnych diakonii sąsiednich diecezji. Obecni byli przedstawiciele diecezji siedleckiej, sandomierskiej, lubelskiej, radomskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Mamy nadzieję – bardzo tego chcemy i o to się modlimy - że teraz komunikacja między nami będzie zdecydowanie lepsza, a współpraca będzie się układała dla większej chwały Bożej. 
Na koniec słowo, które padło na spotkaniu Diakonii Muzycznej - niech ono będzie umocnieniem i przypomnieniem: W naszej działalności ewangelizacyjnej musimy być przede wszystkim autentyczni, by wypływała z nas wiara, nie tylko sztuczny profesjonalizm.
M.Z.
 
sobota, 20 Październik, 2012 - 22:35