Dzień Świętości Życia 2014

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25,40)
Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. To właśnie dlatego człowiek, człowiek żyjący stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła. (EV 2)
Diakonia życia Ruchu Światło-Życie zaprasza w swoich rejonach i parafiach do organizowania i wzięcia udziału w dniach 22-24.03.2014r. w Triduum przed Dniem Świętości Życia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25.03.2014r. – wtorek.
Proponujemy:
- Eucharystia
- modlitwa różańcowa – rozważania oparte o nauczanie Bł. Papieża Jana Pawła II
- droga krzyżowa w intencji obrony życia ludzkiego (może być już w piątek 21.03.2014)
- Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
- Gorzkie Żale (23.03.2014 – niedziela)
- włączenie się w inicjatywę „40 dni dla życia” www.duchowaadopcjadziecka.wordpress.com
- projekcja filmu o tematyce obrony życia
- wystawa o tematyce obrony życia
- podjęcie przyrzeczeń i modlitwy Duchowej Adopcji w intencji dziecka poczętego w dniu 25.03.2014
- Katolickie Radio Podlasie – modlitwa różańcowa i podjęcie duchowej adopcji w dniu 25.03.2014 godz. 2030
Umożliwić słuchania radia chorym i wszystkim chętnym, którzy pragną podjąć taki rodzaj modlitwy. 
Przeżyjmy ten czas 22-25.03.2014 w duchu dziękczynienia i przygotowania do kanonizacji Bł. Papieża Jana Pawła II – obrońcy życia ludzkiego i rodziny. Papieża, który sam powiedział o sobie: „Jestem Papieżem życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Po latach, gdy Ojcu Świętemu to przypomniano, oświadczył: „Tak, przyszedłem tu z Humanae Vitae i dla Humanae Vitae”. (ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS, korespondencja 25.11.2002r. Abp Kazimierz Majdański).
    
Zapraszamy do wspólnej modlitwy połączonej z naszą codzienną pracą, radościami, cierpieniem okazując miłosierdzie bliźnim: czynem, słowem lub modlitwą w trwającym okresie Wielkiego Postu.
Odpowiedzialni
Diakonii Życia DK
W. i R. Ziółkowscy
 
sobota, 15 Marzec, 2014 - 09:13