Dzień Skupienia KWC diecezji siedleckiej

Dnia 10.11.2012r w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej odbył się kolejny Dzień Skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji siedleckiejOrganizatorzy: diecezjalna diakonia KWC: Wanda i Stanisław Nikołajczukowie, zaś głównymi prowadzącymi moderator diecezjalny KWC ks. Józef Sobotka oraz moderator rejonowy DK - ks. Marek Wasilewski.

W jutrzni, konferencjach, modlitwie i Eucharystii uczestniczyło: 43 osoby (w tym 6 osób młodych).
 
Zostały omówione następujące tematy:
I- ks. Popiełuszko i Jan Paweł II, apostołowie godności człowieka
II- Jezus Chrystus-Prawdziwy człowiek
III-Jezus Chrystus-Prawdziwy Bóg w aspektach rozważań wybranego problemu z życia w trzech etapach a=widzieć  b=osądzić   c=działać, gdyż każde zdarzenie może mieć pozytywne lub negatywne znaczenie dla zbawienia
 
Chrześcijanin  zmierza do spotkania z Bogiem w życiu codziennym , ocenia je w świetle Ewangelii i prowadzi do poprawy życia. Wzorem są ks. Popiełuszko i Jan Paweł II którzy kochając ojczyznę ukazali niezawodne źródło odnowy narodu zniewolonego przez reżim komunistyczny - CHRYSTUSA i JEGO EWANGELIĘ. Wtedy to po raz pierwszy w historii Europy nowożytnej cały system polityczny został obalony bez rewolucji .
W aspekcie naszego działania odpowiadaliśmy na pytania:
1.Co robię, aby w moim najbliższym otoczeniu ukazać, jaką godność ma praca?
2.Jak mogę innym pomóc doświadczyć ich godności dziecka Bożego?
3. Jak  konkretnie ukazać ludziom, że Bóg ich rozumie, bo Jezus przeżył ludzkie życie?
4.Jak mogę zaświadczyć w swoim środowisku o człowieczeństwa Chrystusa oraz o tym, że Jezus jest Bogiem?
5.Jak mogę publicznie wyznać wiarę w Bóstwo Jezusa?
 
Dzisiaj praca jest dobrem, o które każdy człowiek zabiega. Wskutek złych praw i grzechów propaguje się liberalizm, konsumpcjonizm-poniżając godność człowieka. Praca to służba drugiemu człowiekowi, to źródło uświęcenia. Tylko odbicie cnót Jezusa w naszym życiu codziennym i łaska Boża pozwoli działać na chwałę Boga. Każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym. Kościół, Sakramenty, Ewangelia- zmienia człowieka, który aby siebie zrozumieć musi przybliżyć się do Chrystusa. Grzech należy potępiać, nie akceptować nagannych zachowań, bez osądzania bliźniego, bo Jezus jest w drugim człowieku.
 
Aby świadczyć, trzeba poznać Jezusa podczas czytania Ewangelii. Tylko regularna rozmowa między dwoma osobami nauczy słuchania, adorowania. Stan łaski uświęcającej wzmacnia naszą wiarę. Całkowite zwierzenie , zaufanie Bogu okazujemy mówiąc „Idę Panie pełnić Twoją wolę.” Praktykując, biorąc czynny udział w życiu parafii przez zaangażowanie naszych dzieci świadczymy, że JEZUS JEST NASZYM BOGIEM. Nie wstydzimy się znaku krzyża, chcemy się modlić i możemy w każdym miejscu. Na sądzie ostatecznym Bóg przyjmie tylko te uczynki, które były spełnione w łączności z Jezusem - reszta zostanie odrzucona.
Motto chrześcijanina brzmi:
„Nie mówię o Jezusie, gdy mnie o Niego nie pytają ale żyję tak , aby mnie o Niego pytali.”
Postawa Ojca w rodzinie ukazuje wielkość Pana Boga , Który jest ważny, wielki i mocny. Komunia z Bogiem to komunia z drugim człowiekiem w każdym aspekcie życia. Wiara i Chrystus daje odpowiedź na pytania o cierpienie i krzyż. To z mocy krzyża przychodzi wyzwolenie. Wyzwolenia może dokonać tylko Jezus, który na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. Publicznie wyznajemy wiarę w Bóstwo Jezusa myśląc odważnie, wyzwalając najpierw siebie z lęku, potem innych. Abstynencja to dar –dar dla Jezusa i drugiego człowieka. Skoro miłujemy Jezusa więcej niż inni, to też robimy więcej niż inni, wyrzekamy się siebie i swego egoizmu dla Chrystusa. 
 Pan Bóg ma swoje drogi, wystarczy tylko dać się nimi prowadzić. Dzień skupienia  zakończyliśmy wspólnie przeżytą Eucharystią.
DIAKONIA WYZWOLENIA 
Katarzyna Sozoniuk
niedziela, 18 Listopad, 2012 - 12:25