Diecezjalny Kongres Trzeźwości

W dniach 27 i 28 kwietnia 2018 roku w Centrum Duszpastersko – Charytatywnym w Siedlcach odbył się I Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Pomysłodawcą kongresu, twórcą jego programu i prowadzącym był Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości ks. kanonik Andrzej Kieliszek. Każdego dnia uczestniczyło w kongresie ponad 100 osób, a wśród nich liczna grupa członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Program pierwszego dnia (piątek) skierowany był do  przedstawicieli samorządów, miejskich i gminnych komisji d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników burmistrzów i wójtów oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w związku z wykonywaniem swojej pracy zawodowej, duszpasterzy trzeźwości.

Na przedpołudniową sesję złożyły się wykłady; dr Jerzego Kamińskiego – ordynatora Oddziału Terapii Uzależnień w Łukowie, mgr Małgorzaty Widyńskiej – z-cy kierownika Oddziału Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim, mgr Ewy Orzechowskiej -  z-cy ordynatora Oddziału Terapii Uzależnień w Suchowoli. Dr Kamiński mówił o diagnozowaniu alkoholizmu i sposobach na motywowanie alkoholika do terapii. Pani Widyńska opowiedziała o tym, jak rozmawiać z uzależnionym, by zachęcić go do leczenia. Mgr Ewa Orzechowska udzieliła wskazówek do przeprowadzania interwencji wobec bliskich, które chcą pomóc uzależnionemu członkowi rodziny.

O 1200 uczestnicy zebrali się w katedrze siedleckiej, by uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył  Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. W wygłoszonej homilii podkreślił On, że kongres diecezjalny jest odpowiedzią na postulaty Narodowego Programu Trzeźwości opracowanego przez uczestników  Narodowego Kongresu Trzeźwości pod kierunkiem b-pa Tadeusza Bronakowskiego – przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wspomniał troskę kolejnych biskupów naszej diecezji o trzeźwość wiernych, poczynając od b-pa Beniamina Szymańskiego, zwracając uwagę na szczególne zasługi na tym polu ks. biskupa Jana Mazura.

Po przerwie obiadowej zaprezentowali się trzej członkowie Wspólnoty Anonimowych  Alkoholików przybliżając uczestnikom kongresu historię Wspólnoty AA, mówiąc o tym czym zajmuje się, a czego nie robi ta wspólnota, dając świadectwo trzeźwienia w oparciu o program 12 kroków. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka uczestnictwo w sobotnich obradach poprzedzili spotkaniem ze swoim diecezjalnym moderatorem ks. kanonikiem Józefem Sobotką. Odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia – Krystyna i Roman Jastrzębscy omówili zadania członków Krucjaty na najbliższe miesiące, zachęcając do udziału w Pielgrzymce w Intencji Trzeźwości do Leśnej Podlaskiej (26 maja br.) oraz Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbędzie sie 29 września 2018 roku w Poznaniu. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie ks. Józefa spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem.

Program drugiego dnia Kongresu (sobota) został tak zaplanowany, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych przy motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego lub korzystania ze wsparcia wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W programie uwzględniono również potrzebę zaprezentowania historii i roli Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w realizacji celów  Narodowego Programu Trzeźwości. Znalazło się też miejsce na świadectwo członków KWC.

"Jak wygląda życie w małżeństwie alkoholowym i jak rzutuje ono na funkcjonowanie dzieci?" to tytuł wystąpienia mgr Małgorzaty Trojak (Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim), w którym zwróciła uwagę na rolę poszczególnych dzieci w takiej rodzinie. Natomiast pani mgr  Renata Niedziółka (Oddział Terapii Uzależnień w Łukowie) opowiedziała o tym na jakie trudności natrafia rodzina alkoholowa w procesie zdrowienia alkoholika i jak można je przezwyciężać. Rolę KWC w realizacji celów Narodowego Programu Trzeźwości przedstawił Ks. Józef Sobotka (diecezjalny moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka).

Podczas sobotniej Eucharystii o godz. 12.00 celebrowanej w katedrze pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka homilię wygłosił ks. Andrzej Kieliszek.

Po obiedzie przyszedł czas na świadectwa.

Krystyna i Roman Jastrzębscy przybliżyli uczestnikom zasady działania ewangelizacyjnego ruchu profilaktycznego, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Powiedzieli m. in., że dobrowolna abstynencja od alkoholu podejmowana jest przez członków Krucjaty jako osobisty dar z miłości do Pana Boga i drugiego człowieka, której głównym zadaniem jest propagowanie nowej kultury bycia bez środków uzależniających. Podzielili się swoim doświadczeniem z 25 letniego życia bez alkoholu. Podkreślali rolę Krucjaty jako programu wychowującego do trzeźwości w swojej rodzinie oraz jako skutecznego środka przemiany obyczajów, walki z obowiązkowym wypiciem "jednego kieliszka". Zauważyli, że dobrowolnemu abstynentowi łatwiej odmówić natarczywym zachętom  poczęstunku. Taka odmowa może dodać odwagi będącej w tym towarzystwie osobie z problemem alkoholowym.

Następnie zebrani wysłuchali świadectwa trzech małżeństw ze środowiska wspólnot opartych na programie „12 kroków” dotyczących przeszłego i obecnego życia ich rodzin.

Później przyszedł czas na podsumowanie dwudniowego spotkania, którego w obecności b-pa Piotra dokonał ks. Andrzej Kieliszek. Uczestnicy I Diecezjalnego Kongresu Trzeźwości w Siedlcach po otrzymaniu błogosławieństwa i pamiątkowym zdjęciu, z nadzieją na kolejne takie spotkanie, zakończyli dwudniowe obrady.

K. i R. Jastrzębscy

 

wtorek, 1 Maj, 2018 - 18:22