COM - W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

"W mocy Ducha Świętego" pod takim hasłem uczestnicy, animatorzy, moderatorzy i odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie przeżywali Centralną Oazę Modlitwy. Miała ona miejsce w Krościenku nad Dunajcem w dniach 22-25 maja br. I rzeczywiście było to wielkie modlitewne wołanie o Ducha Świętego przybyłych z różnych stron naszego kraju, ale też z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy. Wśród siedmiuset osób nie zabrało przedstawicieli diecezji siedleckiej (43 młodzieży i dorosłych) z ks. Markiem Andrzejukiem moderatorem diecezjalnym Ruchu na czele. Moc Ducha doświadczało się na pięknej i zaangażowanej liturgii, na modlitwie oraz we wzajemnej życzliwości.

Każdy dzień był poświęcony innemu wymiarowi posługi w Ruchu. Sobota był dniem diakonii. Podkreślić należy, że tego dnia odbyła się Nadzwyczajna Kongregacja Stowarzyszenia "Diakonia", podczas której delegaci wybrali trzech kandydatów na moderatora generalnego. Spośród nich biskupi na czerwcowej sesji plenarnej Episkopatu Polski wybiorą księdza, który przez następne 6 lat będzie przewodniczyć Ruchowi. Osoby te to ks. Ryszard Nowak - archidiecezja katowicka, ks. Maciej Krulak - diecezja kaliska oraz ks. Marek Sędek - diecezja warszawsko-praska. Podczas mszy świętej tego dnia do Stowarzyszenia byli przyjęci nowi członkowie. Czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego otworzyło serca zgromadzonych na dary duchowe i uwielbienie Pana, który w swej miłości obdarza łaska. Prowadziła je wspólnota Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie z Tych.

Natomiast niedziela Zesłania Ducha Świętego od samego rana była świętem animatora, czyli tych którzy służą odżywianiu prowadzonych przez siebie małych grup czy kręgów Domowego Kościoła. Krzyż animatorski z rąk ks. bp. Adama Wodarczyka - moderatora generalnego oraz dyplom od Doroty Seweryn - współpracowniczki założyciela sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wśród błogosławionych do posługi były także 4 osoby z naszej diecezji: Kinga, Agnieszka, Maciej, Łukasz. Podczas mszy natomiast posłani zostali do oaz wakacyjnych przedstawiciele poszczególnych diecezji i prowincji zakonnych, a także misjonarze do prowadzenia oazy w Kenii. Wielka radość i posłanie do wspólnot z Bożym błogosławieństwem towarzyszyło zebranym.

Ostatni dzień święto NMP Matki Kościoła był poświęcony moderatorom. Wśród modlitwy, w tym zwierzenia Maryi Ruchu, twórczych rozmów i rozeznania dalszej drogi oazy odbyło się bowiem kolegium moderatorów.

COM w tym roku był wyjątkowy - zgromadził najwięcej uczestników oraz przyjmujących błogosławieństwo do posługi. Z doświadczeniem żywego Kościoła łatwiej będzie teraz przeżywać przygotowanie do wakacyjnych oaz i formacji w ciągu roku w mocy Ducha Świętego.

Anna Jóźwik

Miejsce: