COM - relacja

Centralna Oaza Matka, zwana też Centralną Oazą Modlitwy to doświadczenie wielkiej modlitwy w czasie Pięćdziesiątnicy gromadzące przedstawicieli wszystkich stanów Ruchu Światło-Życie z Polski, ale też spoza jej granic. W weekend od 13 do 16 maja zgromadziła ona w Kościenku n/Dunajcem, gdzie znajduje się Centrum Ruchu Światło-Życie, ok. 1000 osób. Wśród nich była także setka przedstawicieli diecezji siedleckiej – młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów,  małżonków Domowego Kościoła. Należy podkreślić, że Centralna Oaza Matka to moment rozpoczęcia nowego roku formacyjnego. Hasłem, które szczególnie będzie prowadzić członków Ruchu w formacji w tym roku będzie „Miłosierni jak Ojciec”.

COM rozpoczął się w piątkowy wieczór mszą świętą. Jest to czas oazy zatem nie może zabraknąć takich punktów programu jak msza święta, modlitwa liturgią godzin, spotkań w grupach,ale też nabożeństwa pokutnego i spotkania modlitewnego.

Wśród akcentów diecezji siedleckiej podczas COM było przewodniczenie sobotniej jutrzni przez moderatora diecezjalnego ks. Marka Andrzejuka. Podczas wygłoszonego słowa nawiązał on do hasła rozpoczynającego się roku.

Każdy pełny dzień COM jest poświęcony innej formie zaangażowania w Ruch – sobota to dzień diakonii. Tego dnia podczas mszy świętej w poczet Stowarzyszenia „Diakonia” Ruchu Światło-Życie są włączani nowi kandydaci z każdej diecezji. Z naszej byli to Justyna i Jerzy Bieleccy. To także czas przyjęcia członków do poszczególnych diakonii centralnych.

Wyjątkowe miejsce podczas COM zajmuje wielkie modlitewne wołanie o Ducha Świętego podczas wieczoru modlitewnego rozpoczynającego się od nieszporów i trwającego wiele godzin, gdzie płynie spontaniczna modlitwa zgromadzonych o dary Ducha i Jego obecność. Jak stwierdziła jedna z uczestniczek tego czasu Ania - był to czas szczególnego działania Ducha Świętego i łaski.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego to dzień animatora, czyli tych, którzy tego Ducha mają nieść do grup formacyjnych. Zatem podczas jutrzni krzyż animatorski przyjmują ci, którzy chcą  podejmować trud odpowiedzialności za grupy i kręgi jako ich animatorzy, po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu. Również wśród nich znaleźli się przedstawiciele naszej diecezji, a byli to: Izabela Makowska, Weronika Iwaniuk, Magdalena Terlecka, Grzegorz Łukaszewicz.

Z tego spotkania na oazie modlitwy w Centrum Ruchu rodzi się doświadczenie jedności dla wszystkich rekolekcji oazowych, które będą organizowane w czasie wakacji. Stąd też na niedzielnej mszy świętej przed rozesłaniem do Oaz Wielkich zostali posłani przedstawiciele poszczególnych diecezji i prowincji zakonnych. W diecezji siedleckiej rekolekcje będą się odbywać w ramach Wielkiej Oazy „Moria”.

Poniedziałek – poświęcony NMP Matce Kościoła to dzień moderatora. Jest czas na modlitwę, ale również tego dnia zbiera się Kolegium Moderatorów, którzy radzą nad ważnymi dla Ruchu sprawami. Ostatnim punktem tego dnia i czasu COM jest odnowienie aktu poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, zwanego też aktem konstytutywnym Ruchu.

Dla wszystkich obecnych na COM było to wielkie umocnienie duchowe z doświadczeniem jedności, bogactwa Kościoła i żywej wiary.

Anna Jóźwik

Miejsce: