A co z tymi, którzy są na etapie ODB i OND?

Na pewno w związku z tegorocznymi wakacjami pojawia się w sercach księży moderatorów i animatorów pytanie: Co z ODB i OND? Skoro tylko ONŻ jest organizowane. Ze względu na trudności organizacyjne zachęcam do spotkania się w gronie diakonii poszczególnych parafii i rozeznanie możliwości REKOLEKCJI „W MIEJSCU ZAMIESZKANIA”. O czym warto pomyśleć?

 • Jakie wskazanie epidemiczne nas obowiązują? W jak liczebnej grupie możemy się spotykać? Kiedy obowiązuje dystans, kiedy maseczki?
 • Dla jakiej grupy wiekowej chcemy i jesteśmy w stanie z zachowaniem wskazań poprowadzić ten czas rekolekcji?
 • W jakiej formie? Czy online, czy przy kościele parafialnym, a może część online, a część przy kościele?
 • W jakim temacie chcemy poprowadzić rekolekcje? (np. zaprezentowanie treści ewangelizacyjnych – kerygmatycznych)
 • Jakie typowe punkty programu rekolekcji oazowych jesteśmy w stanie realizować?
 • Co online? (np. rano modlitwa wspólna i wprowadzenie do Namiotu Spotkania)
 • Co fizycznie przy kościele? (Msza św. z homilią, spotkanie w grupie z animatorem, nabożeństwo z konferencją)
 • Co wspólnie, a co indywidualnie? (np. popołudniu wyprawa otwartych oczu - spacer indywidualny)
 • Przez jaki czas mają trwać rekolekcje? Ile dni?
 • Rozdzielenie poszczególnych posług: prowadzenie modlitwy, wprowadzenia do Namiotu Spotkania, animatorzy grup…
 • Czy forma otwarta (kto przyjdzie, to przyjdzie), czy zamknięta (zapisy)?
 • W jaki sposób zapisy?

Obecna sytuacja wzywa nas do większej dojrzałości i odpowiedzialności za siebie nawzajem. I mimo ograniczeń, a może i dzięki nim będziemy mogli odkrywać – jako uczestnicy, animatorzy, moderatorzy - temat roku „DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE”.

ks. Marek Andrzejuk – moderator diecezjalny

sobota, 6 Czerwiec, 2020 - 21:13