Charyzmat Ruchu zawarty w znaku „fos-dzoe” szansą dla mnie - refleksje Anny Jakimiuk

Na początku ferii miałam możliwość uczestniczenia w spotkaniu formacyjnym dla młodzieży w Carlsbergu.

Było to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ w latach 2000 – 2009 mieszkałam w Carlsbergu i posługiwałam w diakonii młodzieży. To dla mnie czas takiego bycia z młodzieżą i posługiwania dla niej, z którego czerpię do dzisiaj. Z niektórymi z nich znałam się od ich dzieciństwa, kiedy przyjeżdżali z rodzicami a potem, kiedy już sami formowali się jako młodzież i dalej posługiwali jako animatorzy. Jest to pewna specyfika Carlebergu, że można towarzyszyć człowiekowi we wzroście wiele lat i nawiązywać przy tym głębokie relacje. Dlatego kiedy zostałam zaproszona przez 23 – letniego Dominika, który obecnie jest odpowiedzialny za formację, aby dla nich poprowadzić spotkanie, głęboko to przeżyłam i czekałam na ten czas.

Na miejscu było wiele pięknych spotkań z tymi, z którymi wspólnie szliśmy przez dziewięć lat a teraz razem mieliśmy służyć młodym ludziom, niektórzy byli bardzo młodzi.

Temat to: Charyzmat Światło – Życie i droga formacji w nim.

Mnie samą wciąż na nowo fascynuje konferencja Ojca Franciszka, w której omawia nasz znak światło-życie i zawarte w nim wezwania formacyjne dla każdego z nas.

Jestem przekonana, że w Wielkim Poście może to być dla nas konkretne wezwanie do pracy nad sobą, do rachunku sumienia, aby żyjąc w świetle stawać się prawdziwie wolnym człowiekiem.

Znak fos-dzoe zawiera w sobie pewną koncepcją człowieka i metoda wychowania człowieka – Człowieka Nowego.

Człowiek to istota rozumna - kieruje się światłem znajdującym się w jego świadomości

Zobowiązany do postępowania zgodnie ze światłem, jest wolny gdy podporządkuje się otrzymanemu światłu, będzie nim żył.

Możliwe relacje między światłem a życiem jakie zachodzą w człowieku:

- Światło – życie (światło otrzymane staje się życiem, światło = życie)

- Światło i życie (światło swoją drogą a życie swoją drogą)

Ks. Blachnicki wyróżnia pięć źródeł światła:

 • Światło rozumu
 • Światło sumienia
 • Światło Słowa Bożego
 • Jezus Chrystus
 • Kościół

ROZUM

 • Poznaje prawdę związaną ze światem materialnym np.: prawa fizyki, zasady ruchu drogowego, troski o zdrowie.. itd
 • Wolność to: podporządkowaniu się rozumnej zasadzie dla dobra swojego i innych
 • Robienie czegoś, co się komuś podoba wbrew rozumnym zasadom nie jest wolnością

SUMIENIE

 • Mówi: „Tego nie wolno czynić, bo to jest złe. To należy czynić, bo to jest dobre”.
 • Dobro i zło to pewna norma obiektywna, niezależna od człowieka.
 • Wolność człowieka polega na tym, że działa zgodnie z sumieniem, czyli wybiera dobro, unika zła.
 • „Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu” J 8,34

SŁOWO BOŻE

 • Bóg do człowieka przemawia przez Słowo i to Słowo jest światłem dla człowieka.
 • „Twoje Słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” Ps. 119, 105
 • „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” Mt 4,4.
 • Prawdziwa wolość i szczęście to przyjęcie Słowa Bożego i podporządkowanie się Jemu

JEZUS CHRYSTUS

 • „Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. J 8, 12
 • Wezwanie do naśladowania i pójścia za Chrystusem = pełnia wyzwolenia i wolności
 • Jezus moim Panem i Zbawicielem, oddałem Mu całe moje życie

KOŚCIÓŁ

 • Lumen gentium, światło narodów
 • Jest przewodnikiem - naucza nas prawdy, głosi słowo Boże i głosi Chrystusa.
 • Daje światło w dziedzinie moralnej, w dziedzinie sumienia.
 • Od Chrystusa ma misję nauczania i strzeżenia prawdy nieskażonej.
 • Reprezentowany przez papieża, przez ogół biskupów, jest nieomylny w orzekaniu tego, co jest prawdą, a co jest błędem.

ŚWIATŁO - ŻYCIE PROGRAMEM FORMACYJNYM

 • Celem - wychowanie nowego człowieka, człowieka według myśli Bożej
 • Zachęcać, prowadzić do uległości wobec światła na tych pięciu płaszczyznach
 • Człowiek staje się wtedy coraz bardziej wolny, radosny i posiada w sobie pokój, ład wewnętrzny, który wprowadza w otoczenie
 • Potrafi ludziom ukazać błędne drogi i wprowadzić na drogę właściwą

NOWY CZŁOWIEK

 • Wchodzi we Wspólnotę z Bogiem i z ludźmi
 • Pragnie się formować
 • Chce służyć

Zachęcam do głębszego zastanowienia a nawet rachunku sumienia na ile pozwalam, aby światło, jakie otrzymuję poprzez rozum, sumienie, Słowo Boże, Osobę Jezusa Chrystusa, Kościół stawało się we mnie życiem.

Podpowiem trzy pytania do rachunku sumienia, jeśli chodzi o światło rozumu.

 1. Czy przestrzegam przepisów drogowych, czy denerwuję się, wyrzekam np. wtedy, kiedy jest korek drogowy i nie mogę jechać tak szybko jak bym chciał/chciała itd.
 2. Jak reaguję, kiedy moje plany „biorą w łeb” z przyczyn ode mnie niezależnych np. słabości ludzkiej…
 3. Jak traktuję siebie, całą swoją kondycję ludzką i jak reaguję kiedy sam/sama zawalam coś przez swoją ludzką słabość, niemożność

Anna Jakimiuk – na podstawie konferencji ks. F. Blachnickiego wygłoszonej w Carlsbergu do Szkoły Animatora