Adwentowy Dzień Wspólnoty-Siedlce1

Powyższy temat dane nam było zgłębiać podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty I Rejonu Siedleckiego Ruchu Światło Życie. 10 grudnia 2016 r. gościliśmy w siedleckim kościele katedralnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  Powitani zostaliśmy przez moderatora naszego rejonu  ks. Mateusza Gomółkę oraz Parę Rejonową Danusię i Bogdana Wójcików. To ogromna łaska  dla naszej wspólnoty, że mogliśmy się spotkać w „Kościele Matce” naszej diecezji - na wstępie podkreślił Bogdan.

Adoracja Najświętszego Sakramentu pomogła nam otworzyć serca  na Słowo, które rozważaliśmy podczas Namiotu Spotkania. Punktem centralnym była jak zwykle Eucharystia. Homilię wygłosił ks. Mateusz. Wzywał, byśmy stawali się dziećmi Światłości i podkreślił, że jeśli Bóg autentycznie zajmie pierwsze miejsce w naszym życiu nie będziemy już musieli zadręczać Go pytaniami i wystawiać na próbę w oczekiwaniu na nigdy nie kończący się cud. Ogromną radością dla naszej wspólnoty i całego Kościoła było uroczyste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela przez rodziny  z kręgu pilotowanego w parafii katedralnej.  Błogosławieństwo i symboliczne świece otrzymały rodziny z kręgu z parafii Św. Józefa, który z kolei  zakończył pilotaż.

W sali na plebanii  moderator diecezjalny ks. Marek Andrzejuk wygłosił konferencję . Ukazał nam genezę powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jako dzieła miłosierdzia. Podkreślił, że Sługa Boży Franciszek Blachnicki miał naturalne predyspozycje do czynienia dobra, a po nawróceniu przyniosły one błogosławione, obfite owoce. Zawsze wolał pomóc za dużo niż nie pomóc wcale. Zaangażowanie w dzieło miłosierdzia ks. Marek porównał do wchodzenia do rzek. Pierwsza rzeka to dostrzeganie potrzeb i rozpalenie entuzjazmu, druga to uświadomienie sobie, że lekiem na całe zło świata jest sam Chrystus i trzecia to zdolność do bycia darem na wzór Maryi Niepokalanej. Tu nasz moderator odniósł się do symboliki logo KWC. W prezencie otrzymaliśmy zakładki ze znakiem krucjaty. W grupach próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Co jest dla mnie najważniejsze w KWC? Jak przeżywam ją na co dzień? Jakie zagrożenia dostrzegam w życiu współczesnego człowieka?  Kolejny raz Bóg dał doświadczyć ogromnego daru wspólnoty, bogactwa doświadczeń osób będących na różnym etapie formacji.  Zaangażowani w KWC podkreślali żywą obecność działającego Boga w tym dziele .

                Godzinę świadectwa wypełnili nam bracia i siostry z Hołubli.  Bardzo zbudowało mnie świadectwo Danieli, która opowiadała  m.in. o tym, że z Bożą pomocą da się prowadzić wiejski sklepik bez alkoholu i papierosów. Chwała Panu! Był moment wspomnień o roli Krysi i Szczepana Borutów oraz ks. Sobotki w formacji tego kręgu.

                Na zakończenie podzieliliśmy się chlebem i świętowaliśmy przy suto zastawionym stole. Dziękujemy dobremu Bogu za dar tego spotkania, gospodarzowi ks. Grzegorzowi Suchodolskiemu za gościnę, Parze Rejonowej i Księżom Moderatorom za ich trud i poświęcenie. Zachęcamy do angażowania się w dzieło KWC w imię miłości do naszych braci tkwiących w niewoli uzależnień. Już dziś zapraszamy członków ruchu i sympatyków na Bezalkoholowy Bal Karnawałowy który odbędzie się 11 lutego 2017 r. w Aleksandrii. Przyjdźcie i zobaczcie jak można się bawić w zupełnej wolności dzieci Światłości! 

Uczestnicy Rejonowego Dnia Wspólnoty

Miejsce: