51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W niedzielę 11 lutego rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Takie też hasło przyświeca wszelkim działaniom podejmowanym w 2018 roku w Apostolstwie Trzeźwości. Nawiązuje ono do słów św. Jana Pawła II: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”. WIĘCEJ

11 lutego 2018 r. - VI Niedziela zwykła
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa
Patron dnia: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński
Intencja: Modlitwa za wszystkich Polaków, aby na fundamencie wiary i trzeźwości budowali pomyślność i wolność swojej Ojczyzny.
 
12 lutego 2018 r. - Poniedziałek
Patron dnia: Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
Intencja: Modlitwa za ludzi pracy, aby pielęgnując cnotę trzeźwości sumiennie wypełniali swoje obowiązki zawodowe.
 
13 lutego 2018 r. - Wtorek
Patron dnia: Bł. Ks. Michał Sopoćko
Intencja: Modlitwa za spowiedników, aby swoją ofiarną posługą pomagali wiernym walczyć z grzechami pijaństwa.
 
14 lutego 2018 r. - Środa Popielcowa
Patron dnia: Św. Brat Albert Chmielowski
Intencja: Modlitwa za ludzi nadużywających alkoholu, aby dzięki mądrej pomocy bliźnich podźwignęli się z nałogu.
 
15 lutego 2018 r. - Czwartek po Popielcu
Patron dnia: Bł. O. Honorat Koźmiński
Intencja: Modlitwa za apostołów trzeźwości, aby świadectwem życia w abstynencji i ofiarną pracą przyczyniali się do otrzeźwienia naszego Narodu.
 
16 lutego 2018 r. - Piątek po Popielcu
Patron dnia: Św. Stanisław Kostka
Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby trwając w abstynencji do pełnoletności wzrastali w miłości do Boga i Ojczyzny.
 
17 lutego 2018 r. - Sobota po Popielcu
Patron dnia: Sługa Boży Ks. Piotr Skarga

Intencja: Modlitwa za sprawujących rządy, aby w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę wprowadzali w życie Narodowy Program Trzeźwości.

Źródło: http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/

sobota, 10 luty, 2018 - 14:41