Pielgrzymka rodzin do św. Józefa

„ Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: Ite ad Ioseph” - pisał w swoim liście papież Franciszek. "Ite ad Ioseph" to łacińskie słowa, które znaczą: Idźcie do Józefa. Jest to nawiązanie do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55). My udajemy się do nowego Józefa, Oblubieńca Maryi i Opiekuna Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Chcemy prosić Go nie tyle o chleb ziemski, lecz o to, by pomógł nam odnaleźć jedyny Chleb, który daje żyje wieczne - Eucharystię.

 

1 % podaktu - dziękujemy za wsparcie

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane 8020 zł w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2019. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji.

Zapraszamy do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584

Transmisja dnia wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych (19 IV)

 

Serdecznie zapraszam wszystkich moderatorów oraz odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji na wspólne spotkanie, które odbędzie się 19 IV 2021 r. (poniedziałek) w Domu Moria w Łukowie. Rozpoczniemy o godz. 19.30.

Program: Nieszpory, Konferencja, Praca w grupach, Podsumowanie i agapa

Dzień wspólnoty będzie odbywał się w sposób hybrydowy. Można w nim uczestniczyć fizycznie, bądź za pośrednictwem transmisji internetowej.

 

ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny

 

Spotkanie diakonii Jedności

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Serdecznie zapraszam na spotkanie Diakonii Jedności, które odbędzie się w poniedziałek 19 IV 2021 r. w Domu Moria w Łukowie o godz. 17.00 (Bezpośrednio przed spotkaniem Moderatorów i Odpowiedzialnych).

IV Ojcowski Poligon Duchowy

„ Wychowanie do Wiary i Męstwa” to hasło IV Ojcowskiego Poligonu Duchowego

organizowanego przez Kluby Ojca z Siedlec, Łukowa i Łosic w dniu 17 kwietnia

2021. W tym roku Ojcowie na swój Poligon wybrali szczególnie ważne miejsce dla

każdego mężczyzny w diecezji siedleckiej tj. Sanktuarium Błogosławionych

Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Wpatrzeni w przykład Błogosławionych chcą

od nich uczyć się wiary i męstwa, po to aby przekazać je swoim dzieciom i

przyszłym pokoleniom.

Zgłoszenia animatorów na oazy wakacyjne

Animatorze! Czy pragniesz służyć?

Od 06 do 20 kwietnia 2021 roku trwają zapisy animatorów na młodzieżowe oazy wakacyjne. Zapisów dokonujemy w dwóch krokach: 1. uzupełniając formularz zgłoszeniowy; 2. dostarczając uzupełnioną kartę zgoszeniową na OJ-a (11-13 VI, wzór karty wyślemy mailem).

ZGŁOSZENIA ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE!

...ale jeśli bardzo Ci zależy, to napisz: moderator@siedlce.oaza.pl

 

Zmartwychwstał Pan

Pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstał Pan pozwoli nam rozpoznać swój blask i chwałę. Życzę, aby podczas tej Wielkiej Nocy Zmartwychwstania, każdy z nas powstał z martwych razem z Chrystusem - oby nardził się w nas nowy człowiek, zdolny służyć i kochać, jak nasz Pan. Niech takich "Wielkich Nocy" będzie w naszym życiu jak najwięj.

Z pamięcią w modlitwie,

ks. Kamil Edward Duszek, moderator diecezjalny