Ruch Światło-Życie diecezji Siedleckiej.

ul. Bpa. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. (25) 751 50 06.
BIURO DIAKONII CZYNNE: WTOREK - ŚRODA 1300-1700, CZWARTEK 900-1300

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło - Życie i Domowego Kościoła
ks. Marek Andrzejuk email moderator@siedlce.oaza.pl

Duchowa Adopcja w Białej

W dniu 04.04.2016 roku w dzień Świętości Życia w parafii bł. Honorata w Biłej Podlaskiej nastąpiło uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jak co roku Diakonia Życia Domowego Kościoła, działająca przy parafii przygotowała materiały i całą oprawę uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył ks. Kanonik, proboszcz parafii Janusz Onufryjuk wraz z moderatorem Domowego Kościoła ks. Jackiem Sawczukiem. Na początku Mszy Św. ks. proboszcz powiedział:

Apel Centralnej Diakonii Życia

Centralna Diakonia Życia zwraca się do wszystkich członków naszego Ruchu o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod apelem do parlamentarzystów przygotowanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia Człowieka o uchwalenie prawa chroniącego każde życie ludzkie od momentu poczęcia. Szczegóły - tutaj

Dni skupienia dorosłych / marzec - kwiecień

Zapraszamy osoby, które formują się lub  chciałyby się włączyć w formację dorosłych w ramach Ruchu Światło-Życie na dni skupienia pt: „W mocy Ducha Świętego”. Przeżywamy je w  Domu „Moria” w Łukowie (al. Kościuszki 21B) w rytmie comiesięcznych spotkań w tematach opartych na historii zbawienia w Biblii i naszym życiu. Treść dnia skupienia wypełniała modlitwa, spotkanie w grupie oraz konferencja.

Najbliższe spotkania odbędą się 6 marca, 17 kwietnia, 8 maja i 12 czerwca. Początek o godzinę 16.00, zakończenie ok. 18.30.

Rekolekcje Triduum Paschalnego

Osoby przeżywające formację po ONŻ II stopnia i po Oazie Rodzin II stopnia zapraszamy na Rekolekcje Triduum Paschalnego. Będą one trwały od 24 do 27 marca. Miejscem Triduum będzie Dom „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 21b).
Koszt 100 zł. W przypadku małżonków z dziećmi:  dzieci od 3 do 12 lat - 50 zł, dzieci w wieku powyżej 12 lat jak osoby dorosłe. Zgłoszenia
do 16 marca do Biura Diakonii Diecezjalnej: tel. 606820085, email moderator@siedlce.oaza.pl.

Początek w Wielki Czwartek o godz. 15.00 wspólnym obiadem, zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania po śniadaniu wielkanocnym około godziny 9.00. Zabieramy ze sobą Pismo święte, śpiwór, prześcieradło, poszewkę na poduszkę.

Sens i znaczenie przeżywania Triduum Paschalnego we wspólnocie deuterokatechumenalnej wyjaśnia Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w artykule, który można pobrać na stronie:
http://www.siedlce.oaza.pl/sites/default/files/pliki/komunikaty/triduum.doc Przeżycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji jest obowiązkowym etapem w programie formacyjnym przed III stopniem.

Jeżeli domu Pan nie zbuduje... - o diakonii Domu "Moria"

„Jeżeli Domu Pan nie zbuduje,
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą”. 
Pslam 127 wer. 1

Mija już ponad dwa i pół roku odkąd według decyzji Biskupa Ordynariusza powstało w Łukowie Centrum Rekolekcyjno - Szkoleniowe Ruchu Światło – Życie Diecezji Siedleckiej. Od strony formalno – prawnej administracją tego miejsca zajmuje się Katolickie Stowarzyszenie „Moria” wraz z asystentem kościelnym w osobie ks. Marka Andrzejuka. Ogromnego wsparcia naszemu Centrum udzielają rodziny Domowego Kościoła naszej diecezji reprezentowane przez Parę Diecezjalną oraz Pary Rejonowe. 

W budowaniu Wspólnoty Serc wokół Domu Moria bardzo ważną rolę odgrywają: Kapłani – nasi Moderatorzy, Panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, odpowiedzialni animatorzy i młodzież oazowa.

Codzienne funkcjonowanie Naszego Domu byłoby jednak bardzo trudne bez zaangażowania grona osób, które podjęły się służby w ramach Wspólnoty Diakonii Domu. Są to rodziny Domowego Kościoła ze wszystkich łukowskich parafii: Anna i Grzegorz Jakubowscy, Sławomira i Józef Szczygielscy, Mirosława i Marek Żurawscy, Joanna i Mariusz Rogulscy, Adrianna i Dariusz Szychta, Maria i Wojciech Rożenowie, Urszula i Mirosław Karwowscy, Małgorzata i Marcin Tomczakowie, Anna i Dariusz Marciniuk, Katarzyna i Jarosław Zdunkowie, Małgorzata i Andrzej Kania, Aleksandra i Sławomir Smolak, Urszula i Leszek Domańscy.

1 % na OPP

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane 14 082,30 zł w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2014. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji, a szczególnie Domu "Moria" - Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

Zapraszam również i w tym roku do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584

Rada Ekonomiczna Ruchu Światło-Życie wyraziła zgodę, aby wszystkie wpłaty w ramach 1 % z Fundacji Światło-Życie, które wpłyną od osób z terenu naszej diecezji ponownie wróciły do nas z przeznaczeniem na dalsze remonty i pracę formacyjną w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie – Domu „Moria”.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2015 r. na rzecz Fundacji Światło - Życie powinien:

  • przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (np.: PIT - 36, PIT - 37 lub PIT - 28 itp.) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
  • w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". W odpowiedniej rubryce należy podać nr KRS Fundacji Światło-Życie - KRS 0000071891. Dalej wpisujemy kwotę obliczonego 1%. Celem szczegółowym 1% jest "MORIA".
  • 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.

Aby przeznaczyć 1 procent na potrzeby Ruchu możesz wykorzystać darmowy program PIT znajdujący się na stronie Fundacji Światło-Życie pod adresem: http://fundacja.oaza.pl/1-procent/