Dom Moria

Oaza Rekolekcyjna Diakonii już niedługo!

Czym jest ORD?
„Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości. ORD stanowi przejście do członkostwa w Ruchu. Członkostwo - zgodnie z istotnymi założeniami Ruchu - jest równoznaczne z diakonią, czyli z przyjęciem odpowiedzialnej służby”. (Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD)

Oaza modlitwy

Muzyczne przygotowanie PDW

Moi kochani, uzdolnieni muzycznie, oazowicze!

Z wielką radością pragnę zaprosić na przygotowanie muzyczne do Powakacyjnego Dnia Wspólnoty, który niebawem przed nami. Spotykamy się w piątek (16.09) punktualnie o godzinie 17 w Domu Moria w Łukowie. Proszę o zgłoszenia drogą mailową: muzyczni.ds@gmail.com do 11 września. W treści zgłoszenia proszę o zawarcie informacji o głosie (sopran, alt, tenor, bas), noclegu (w Morii czy gdzieś indziej) i transporcie (czy masz jak dojechać w sobotę do Białej Podlaskiej, a jeśli przyjedziesz samochodem, to czy masz wolne miejsca).

Do zobaczenia za trzy tygodnie!
Odpowiedzialna za diakonię muzyczną
Agnieszka Kicińska

Bliżej-pełna łączność

Inicjatywa Tato.Net zaprasza Cię na warsztaty „Bliżej – pełna łączność”, czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci. Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość.
 Dlaczego warto zainwestować w swoje ojcostwo? Dzięki tym warsztatom:
– przekonasz się jak wielki wpływ mają ojcowie na swoje dzieci,
– lepiej poznasz, co jest mocną, a co słabą stroną Twojego ojcowania,
– nauczysz się wdrażać w życie 4 podstawy dobrego ojcostwa: zaangażowanie, konsekwencja, znajomość, wychowanie,
– zobaczysz, które potrzeby swego dziecka zaspokajasz w sposób wystarczający, a nad zaspokojeniem których musisz jeszcze popracować,
– uzyskasz od innych ojców feedback (informację zwrotną) i odkryjesz tajemnicę dobrego kontaktu z dzieckiem,
– poznasz praktyczne metody budowy ojcowskiego planu działania.

Konto Domowego Kościoła

Celem usprawnienia operacji finansowych w ramach Domowego Kościoła w naszej diecezji zostało utworzone w przy koncie Katolickiego Stowarzyszenia "Moria" konto pomocnicze dla Domowego Kościoła: 
BGŻ SIEDLCE 48203000451110000004200990.

To konto obsługuje płatności związane z organizacją rekolekcji wakacyjnych i śródrocznych Domowego Kościoła (zaliczki, wpłaty całości kosztów) oraz z bieżącym funkcjonowaniem.

Spotkanie kapłańskie Ruchu Światło-Życie

Moderatorów posługujący podczas oaz wakacyjnych oraz tych, którzy będą posługiwać w tym roku wspólnotom Ruchu Światło-Życie w parafii (dzieciom, młodzieży, rodzinom) zapraszam na spotkanie w dniu 5 września w Domu „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 21B). Rozpoczęcie o godzinie 19.30.

W programie nieszpory z homilią oraz agapa, podczas której podzielimy się posługą i życiem wspólnot w parafii.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

Pokoje w Morii

Prace adaptacyjne w Morii4

Oaza Jedności Animatorów

W dniach 3-5 czerwca w Domu Moria w Łukowie miała miejsce Oaza Jedności Animatorów.  Uczestniczyło w niej ok. 50 osób. Celem tego czasu było przygotowanie się do prowadzenia oaz wakacyjnych: dziecięcych, młodzieżowych i rodzin. Dokonywało się to poprzez wspólną modlitwę, prelekcje o zadaniach, jakie stawiał sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przed odpowiedzialnymi za rekolekcje oraz warsztat prowadzenia spotkania małej grupy i wspólnych spotkań. W piątkowych i sobotnich spotkaniach wieczornych uczestniczyli również kapłani - moderatorzy oaz wakacyjnych. OJA zakończyła się Eucharystią, podczas której zostali pobłogosławieni animatorzy grup, animatorzy muzyczni i gospodarczy podejmujący posługę podczas wakacji.

Dla uczestników, był to ważny czas. Niech świadczy o tym wypowiedź jednego z uczestników: 

"W nasz wielki weekend skupienia spotkaliśmy się w Domu Moria, aby we wspólnocie rozważać powołanie do służby. Poczynając od animatorów Oaz Dzieci Bożych, skończywszy na animatorach Oazy Nowego Życia III stopnia - wszyscy chłonęliśmy Słowo i Ducha Bożego, jak i słowo i ducha Ruchu. Był to czas, w którym mogliśmy się zatrzymać i całkowicie oddać Panu to, co nas spotka w najbliższe wakacje - naszych uczestników, współanimatorów, moderatorów, kapłanów; nasze rozterki, niepewności, kłopoty, porażki; radości, uśmiechy, sukcesy. Naszą służbę.

Stopniowo zauważaliśmy, że nie siedzimy w tym sami. Mimo wszechobecnych obaw, zastrzeżeń i lęków, odkrywaliśmy pokój płynący od Tego, który nas posłał.

I stało się. 

Nasze świece i dusze zapłonęły gotowe do służby."