Diakonia Wyzwolenia

DIAKONIA WYZWOLENIA

"Nie naszą rzeczą jest sądzić.
Naszą rzeczą jest świadczyć.
Świadczyć, jak słońce,
O miłości i dobroci Boga,
Świadczyć przez prostą i pokorną służbę,
Z wykluczeniem własnych interesów, własnego egoizmu.
Tą bronią jedynie możemy zwyciężyć zło".

Ks. Franciszek Blachnicki


Krucjata Wyzwolenia Człowieka została proklamowana w obecności Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979r.

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 1

Zadania i troska Diakonii Wyzwolenia
- mobilizacja coraz to większej ilości osób czynnie wstępujących do KWC
- modlitwa za całe dzieło Krucjaty
- ogarnięcie modlitwą wszystkich uzależnionych
- organizowanie modlitwy w parafiach
- świadectwo o KWC na oazach wakacyjnych
- organizowanie warsztatów, rekolekcji dla członków Ruchu i wszystkich innych zainteresowanych
- formowanie diakonii KWC /moderatorów, animatorów /
- formacja członków KWC
- po formacji następuje ''akcja", np. Pierwsza Komunia, Święta bez alkoholu, wesela, bale bezalkoholowe

Formacja i posługa
- spotkania formacyjne diakonii wyzwolenia są przeprowadzane w/g programu z Centralnej Diakonii Wyzwolenia
- ORDW /Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia/
- odbywa się przynajmniej raz w ciągu roku
- trwa 5 dni
- może w niej wziąć udział każdy kto ukończył formację podstawową, a małżeństwa I st. oazy rodzin
- przygotowuje osoby które pragną zaangażować się w zespole Diakonii Wyzwolenia

"Wyzwolenie jest rzeczywistością wiary wpisaną głęboko w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Chciałbym dodać, że my, Polacy, mamy swoją własną teologię wyzwolenia. Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla nas natchnieniem i źródłem, ażeby nie rezygnować z wolności Człowieka i wolności Narodu".
Jan Paweł II.


Strona Centralnej Diakonii Wyzwolenia


MODERATOR KWCks. Józef Sobotka 
tel. 606753630

Odpowiedzialni: Krystyna i Roman Jastrzębscy
e-mail: roman.jastrzebski@wp.pl
tel. kom. 885838727

 

 


 

List Pasterski Episkopatu Polski na sierpień 2012

Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego konsekwencje odczuwają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji, a narastający w nim stres sprawia, że ucieka w świat konsumpcji, rozrywki i przyjemności. Coraz więcej osób jest uzależnionych od narkotyków, leków antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy Internetu.

"Wyzwoleni w Chrystusie"

W dniach 11-13 maja 2012 roku odbyły się w Opolu k/ Siedlec rekolekcje "Wyzwoleni w Chrystusie", które przeprowadził ks. Maciej Krulak moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wzięło w nich udział 46 osób - w tym 6-cioro dzieci i kilka osób młodych. Galeria

VIII Dzień skupienia KWC

Dnia 3.03.2012 roku odbył się VIII dzień skupienia KWC diec. siedleckiej. Miejscem dnia skupienia była Gręzówka k/ Łukowa. W/w dzień zgromadził 41 osób w tym 20 osób stanowiła młodzież, a gospodarzem był ks. Józef Sobotka.

Dzień skupienia KWC

Dnia 28.01.2012 r miał miejsce Dzień skupienia KWC diec. siedleckiej. W dniu skupienia wzięło udział 32 osoby w tym 9 osób stanowiła młodzież. Spotkanie odbyło się w Gręzówce k/ Łukowa, a gospodarzem był moderator diecezjalny Krucjaty ks. Józef Sobotka.
Tematy dnia skupienia:

VI Dzień skupienia KWC

Dnia 19.11.2011 miał miejsce VI dzień skupienia KWC diecezji siedleckiej. Miejscem dnia skupienia była Gręzówka k/Łukowa, udział wzięło 40 osób - 15 dorosłych i 25 młodzieży, gospodarzem był ks. Józef Sobotka moderator Krucjaty naszej diecezji.
Tematy dnia: