Diakonia Wyzwolenia

DIAKONIA WYZWOLENIA

"Nie naszą rzeczą jest sądzić.
Naszą rzeczą jest świadczyć.
Świadczyć, jak słońce,
O miłości i dobroci Boga,
Świadczyć przez prostą i pokorną służbę,
Z wykluczeniem własnych interesów, własnego egoizmu.
Tą bronią jedynie możemy zwyciężyć zło".

Ks. Franciszek Blachnicki


Krucjata Wyzwolenia Człowieka została proklamowana w obecności Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979r.

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 1

Zadania i troska Diakonii Wyzwolenia
- mobilizacja coraz to większej ilości osób czynnie wstępujących do KWC
- modlitwa za całe dzieło Krucjaty
- ogarnięcie modlitwą wszystkich uzależnionych
- organizowanie modlitwy w parafiach
- świadectwo o KWC na oazach wakacyjnych
- organizowanie warsztatów, rekolekcji dla członków Ruchu i wszystkich innych zainteresowanych
- formowanie diakonii KWC /moderatorów, animatorów /
- formacja członków KWC
- po formacji następuje ''akcja", np. Pierwsza Komunia, Święta bez alkoholu, wesela, bale bezalkoholowe

Formacja i posługa
- spotkania formacyjne diakonii wyzwolenia są przeprowadzane w/g programu z Centralnej Diakonii Wyzwolenia
- ORDW /Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia/
- odbywa się przynajmniej raz w ciągu roku
- trwa 5 dni
- może w niej wziąć udział każdy kto ukończył formację podstawową, a małżeństwa I st. oazy rodzin
- przygotowuje osoby które pragną zaangażować się w zespole Diakonii Wyzwolenia

"Wyzwolenie jest rzeczywistością wiary wpisaną głęboko w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Chciałbym dodać, że my, Polacy, mamy swoją własną teologię wyzwolenia. Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla nas natchnieniem i źródłem, ażeby nie rezygnować z wolności Człowieka i wolności Narodu".
Jan Paweł II.


Strona Centralnej Diakonii Wyzwolenia


MODERATOR KWCks. Józef Sobotka 
tel. 606753630

Odpowiedzialni: Krystyna i Roman Jastrzębscy
e-mail: roman.jastrzebski@wp.pl
tel. kom. 885838727

 

 


 

Dzień skupienia KWC

Zapraszamy kandydatów i członków KWC na kolejny dzień skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diec. siedleckiej, który odbędzie się dnia 20.04.2013. Młodzież mile widziana.

KWC

W dniu 16.02.2013 r. odbył się kolejny dzień skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diec. siedleckiej. Miejscem w/w dnia była parafia Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Wzięło w nim udział 34 osoby w tym 7 osób młodych. Dzień skupienia poprowadził ks. Józef Sobotka -  moderator KWC diec. siedleckiej.

46. Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu

W niedzielę 10 lutego we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Ojciec- świadek wiary i trzeźwości”. 
Celem Tygodnia jest włączenie wiernych w nurt przebłagania Boga za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski przemiany dla tych, którzy poniżają swoją godność przez trwanie w nałogach.

Nie lękajmy się

Robert Tekieli, znany wojownik o wolność od zniewoleń duchowych, mąż i ojciec. Najpierw w swojej KONFERENCJI porządkuje nam widzenie świata, aby nie było ono owładnięte błędnymi teoriami, które otwierają na zło.

Dzień Skupienia KWC diecezji siedleckiej

Dnia 10.11.2012r w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej odbył się kolejny Dzień Skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji siedleckiejOrganizatorzy: diecezjalna diakonia KWC: Wanda i Stanisław Nikołajczukowie, zaś głównymi prowadzącymi moderator diecezjalny KWC ks. Józef Sobotka oraz moderator rejonowy DK - ks. Marek Wasilewski.

Z 42 na 80

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka rejonu łukowskiego zwraca się z prośbą do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o podjęcie modlitwy w intencji radnych z Łukowa. W dniu 8 listopada 2012 roku podczas obrad Sesji Rady Miasta mają zostać podjęte uchwały dotyczące zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu na terenie miasta Łuków. Obecnie tych punktów jest 42, planowane jest ich zwiększenie do 80.