Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego typu i stopnia jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii, DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza jest szczególnym charyzmatem ruchu, w niej jak w soczewce skupiają się problemy podej­mowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowani oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich. To jest właśnie Diakonia Oaz Rekolekcyjnych”

Ks. F. Blachnicki

Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz głównym jego środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna. Obecnie funkcjonuje kilkanaście programów różnego typu i stopnia dla różnych grup wiekowych, stanowych i specjalizacji apostolskiej. Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii: Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Do tej diakonii należy:
a) przygotowanie (na szczeblu diecezjalnym) diakonii oaz wielkich:
- kontaktowanie się z osobami odpowiednio przygotowanymi, które mogłyby podjąć posługę w oazie wielkiej;
- organizowanie i wyposażenie punktów diakonii oaz wielkich;
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu lokalnych oaz matek w każdej oazie wielkiej;
b) pomoc przy tworzeniu zespołów diakonii oaz średnich:
- zespoły wychowawcze;
- diakonia liturgiczna, muzyczna, gospodarcza, diakonia zdrowia;
c) przyjmowanie zgłoszeń do oaz rekolekcyjnych według wieku, stanu i przebytej uprzednio formacji w Ruchu;
d) utrzymanie w duchu jedności kontaktu między diakoniami oaz wielkich, a także Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych w Krościenku:
- przez modlitwę,
- przez listy jedności,
- przez wymianę informacji i doświadczeń;
e) przeprowadzenie podsumowania w oazach wielkich;
f) przygotowanie sprawozdania na podsumowanie krajowe, uczestnictwo w podsumowaniu krajowym (delegat diakonii);
g) włączenie się w posługę konkretnej diakonii oazy wielkiej (np. w charakterze diakonii jedności oazy wielkiej).

Każda diecezja ma swoją specyfikę - określoną tradycję i stopień rozwoju Ruchu, ilość uczestników, liczbę zaangażowanych w Ruch kapłanów, działające diakonie.
"Ojciec Franciszek Blachnicki, myśląc o diakonii oaz rekolekcyjnych, powiedział, że jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia oaz rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowaniu oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich".

(Moderator Generalny do uczestników OJDOR w lutym 2011r)

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych w naszej diecezji podejmuje dzieła określone wyżej przez Założyciela.
Przygotowanie rekolekcji oazowych odbywa się na wielu płaszczyznach stąd wysiłek całego zespołu by temu zadaniu sprostać. Potrzeba między innymi:
1. rozpoznać potrzebę zorganizowania, w danym roku formacyjnym, konkretnych stopni rekolekcji dla konkretnej grupy wiekowej i stanowej uczestników,
2. zachęcić do udziału w rekolekcjach poprzez ukazanie ich roli w procesie formacyjnym uczestnika Ruchu,
3. przygotować ośrodki do przeżycia oaz (w diecezji i poza nią)
4. przygotować zespoły (diakonie) do poprowadzenia oazy
5. zadbać o pozyskanie możliwego wsparcia materialnego
6. dokonać przyjęcia zgłoszeń na oazy
7. przygotować transport uczestników do miejsca przeżywania oazy
8. czuwać, w trakcie trwania oazy, nad jej przeżywaniem zgodnie z charyzmatem
9. udzielać konkretną pomoc diakoniom poszczególnych oaz.

Powyższe zadania to tak naprawdę pewne hasła, których rozszyfrowanie i rozkład na czynniki pierwsze następuje podczas praktycznego zmierzenia się z konkretnym zadaniem.

"Zadania diakonii oaz rekolekcyjnych, nie sprowadzają się tylko do technicznej organizacji wyjazdów rekolekcyjnych, ale mają być też głębszą refleksją nad samą metodą oazy i strzeżeniem jej charyzmatu. To, co tak naprawdę możemy dać uczestnikom, to nie miejsce, warunki i program, ale przede wszystkim doświadczenie spotkania z Chrystusem, które kiedyś, właśnie dzięki oazie, stało się także i naszym udziałem".

(Z homilii ks. Macieja Królaka, OJDOR luty 2011r).

CZYM JEST DLA CIEBIE CZAS  REKOLEKCJI  ?????!

 " ... W ciągu kilku, kilkunastu dni dokonuje w człowieku zmian, na które w codziennym życiu trzeba lat, na które niekiedy nie starcza całego życia... "  ZOBACZ

Diecezjalna diakonia oaz rekolekcyjnych zaprasza do współpracy osoby, które mają pełną formację (po ORD). Zadań jest wiele. Tym, którzy je podejmują Pan daje siłę i błogosławieństwo. Działa tu "Boża ekonomia" - im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz od Pana.

Strona Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

ODPOWIEDZIALNI:

ks. Kamil Duszek (moderator@siedlce.oaza.pl; tel. )
Ewa i Tadeusz Lipińscy (
ewalipinska46@wp.pl
tel. 728988650 Ewa, 604427269 Tadeusz)


 

OŚRODEK W BOBROWNIKACH...

... GOTOWY DO PRZYJĘCIA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI WAKACYJNYCH.

W ostatnia sobotę – 22 czerwca zostały przeprowadzone ostatnie prace przygotowujące nasz ośrodek w Bobrownikach do rekolekcji wakacyjnych.

Przez kilka czerwcowych upalnych dni członkowie naszego Ruchu z wszystkich rejonów diecezji poświęcali swój czas, siły i środki, by warunki przeżywania rekolekcji wakacyjnych były jak najlepsze.

W imieniu Diakonii Oaz Rekolekcyjnych a także w imieniu wszystkich uczestników sześciu rekolekcyjnych turnusów wakacyjnych składamy serdeczne podziękowanie tym, którzy wielkodusznie, czynem i modlitwą, odpowiedzieli na prośbę o pomoc w przeprowadzeniu tych prac. Bóg zapłać.

Polecamy wszystkich orędownictwu Bł. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i zapraszamy na rekolekcje.

Grażyna i Zbyszek Kowalczukowie

ROZESŁANIE DO OŻK 2013

Rozesłanie do posługi podczas Oaz Żywego Kościoła 2013 odbędzie się w 15 czerwca w Sanktuarium Świętego Józefa w Siedlcach (ul. Sokołowska 124, trasa wylotowa na Węgrów). Program rozesłania jest następujący:

 • 13.30 - Zawiązanie wspólnoty
 • 14.00 - Nabożeństwo rozesłania 
 • 14.30 - Eucharystia
 • 15.30 - Spotkanie w grupach diakonii poszczególnych oaz (sala pod kościołem)

Posługi podczas Eucharystii podjęły się nastepujące osoby:

 • przygotowanie asysty: Łukasz Sitarski, Mateusz Rzewuski
 • śpiewy: Agnieszka Kicińska, Maciej Zduńczyk
 • czytanie: Paulina Perczyńska
 • psalm: Magdalena Terlecka
 • modlitwa wiernych: Katarzyna Izdebska
 • dary: Karolina Sierociuk, Anna Sałata, Wioleta Kania

 

WAŻNE INFORMACJE DLA ANIMATORÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Z racji na małą liczbę zgłoszeń i kwestie ekonomiczne Oaza Dzieci Bożych III stopnia w 3 turnusie zostaje przeniesiona do Dawidów, natomiast Oaza Nowego Życia II stopnia w 1 turnusie do Wisznic. Koszt ONŻ II będzie wynosił 500zł.

DOJAZD NA REKOLEKCJE NA TERENIE DIECEZJI NA WŁASNĄ RĘKĘ!

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW NA REKOLEKCJE WAKACYJNE POZA DIECEZJĄ:

WYJAZD spod Domu Ruchu Światło-Życie w Łukowie (Al. Kościuszki 21B):

 • do Ryglic – ODB II – 30 czerwca – godzina 8.00. Przyjazd 16 lipca ok. godziny 17.00. Opiekun: Karol Mazur (tel. 602361758)
 • do Skrobowa – OND II – 17 lipca – godzina 14.00. Przyjazd 2 sierpnia ok. godziny 11.00. Opiekun: Piotr Grzebisz (tel. 793024004)

PODSTAWOWE INFORMACJE o oazie rekolekcyjnej, dane kontaktowe i dane o miejscu do pobrania tutaj.

ZGŁOSZENIA NA OAZY ŻYWEGO KOŚCIOŁA 2013

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem formacyjnym, który rozpoczniemy od Centralnej Oazy Matki w Krościenku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ruszają przygotowania do Oaz Żywego Kościoła 2013 -  Komunikat wakacyjny, a w nim:

 • AKTUALNY GRAFIK OAZ
 • WARUNKI UCZESTNICTWA w oazie rekolekcyjnej
 • WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE przy zgłoszeniach
 • TERMINARZ ZGŁOSZEŃ
 • OAZA JEDNOŚCI ANIMATORÓW i ROZESŁANIE

Karty zgłoszeniowe dla animatorów i uczestników do pobrania TUTAJ.

 

ŚWIADECTWO TRIDUUM II

Uczestniczyłem w rekolekcjach Triduum Paschalnego w Nowym Opolu. Wybrałem formę rekolekcji poza miejscem zamieszkania, ponieważ chciałem, aby ten czas był okresem działania Pana i mojego oddania się, wewnętrznego przeżycia Misterium Paschalnego.

Czym jest ORD?

Czym jest ORD? Kto jest zaproszony na rekolekcje?
Na te pytania odpowiada i zachęca do udziału w rekolekcjach Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki: