Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego typu i stopnia jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii, DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza jest szczególnym charyzmatem ruchu, w niej jak w soczewce skupiają się problemy podej­mowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowani oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich. To jest właśnie Diakonia Oaz Rekolekcyjnych”

Ks. F. Blachnicki

Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz głównym jego środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna. Obecnie funkcjonuje kilkanaście programów różnego typu i stopnia dla różnych grup wiekowych, stanowych i specjalizacji apostolskiej. Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii: Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. Do tej diakonii należy:
a) przygotowanie (na szczeblu diecezjalnym) diakonii oaz wielkich:
- kontaktowanie się z osobami odpowiednio przygotowanymi, które mogłyby podjąć posługę w oazie wielkiej;
- organizowanie i wyposażenie punktów diakonii oaz wielkich;
- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu lokalnych oaz matek w każdej oazie wielkiej;
b) pomoc przy tworzeniu zespołów diakonii oaz średnich:
- zespoły wychowawcze;
- diakonia liturgiczna, muzyczna, gospodarcza, diakonia zdrowia;
c) przyjmowanie zgłoszeń do oaz rekolekcyjnych według wieku, stanu i przebytej uprzednio formacji w Ruchu;
d) utrzymanie w duchu jedności kontaktu między diakoniami oaz wielkich, a także Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych w Krościenku:
- przez modlitwę,
- przez listy jedności,
- przez wymianę informacji i doświadczeń;
e) przeprowadzenie podsumowania w oazach wielkich;
f) przygotowanie sprawozdania na podsumowanie krajowe, uczestnictwo w podsumowaniu krajowym (delegat diakonii);
g) włączenie się w posługę konkretnej diakonii oazy wielkiej (np. w charakterze diakonii jedności oazy wielkiej).

Każda diecezja ma swoją specyfikę - określoną tradycję i stopień rozwoju Ruchu, ilość uczestników, liczbę zaangażowanych w Ruch kapłanów, działające diakonie.
"Ojciec Franciszek Blachnicki, myśląc o diakonii oaz rekolekcyjnych, powiedział, że jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia oaz rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowaniu oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich".

(Moderator Generalny do uczestników OJDOR w lutym 2011r)

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych w naszej diecezji podejmuje dzieła określone wyżej przez Założyciela.
Przygotowanie rekolekcji oazowych odbywa się na wielu płaszczyznach stąd wysiłek całego zespołu by temu zadaniu sprostać. Potrzeba między innymi:
1. rozpoznać potrzebę zorganizowania, w danym roku formacyjnym, konkretnych stopni rekolekcji dla konkretnej grupy wiekowej i stanowej uczestników,
2. zachęcić do udziału w rekolekcjach poprzez ukazanie ich roli w procesie formacyjnym uczestnika Ruchu,
3. przygotować ośrodki do przeżycia oaz (w diecezji i poza nią)
4. przygotować zespoły (diakonie) do poprowadzenia oazy
5. zadbać o pozyskanie możliwego wsparcia materialnego
6. dokonać przyjęcia zgłoszeń na oazy
7. przygotować transport uczestników do miejsca przeżywania oazy
8. czuwać, w trakcie trwania oazy, nad jej przeżywaniem zgodnie z charyzmatem
9. udzielać konkretną pomoc diakoniom poszczególnych oaz.

Powyższe zadania to tak naprawdę pewne hasła, których rozszyfrowanie i rozkład na czynniki pierwsze następuje podczas praktycznego zmierzenia się z konkretnym zadaniem.

"Zadania diakonii oaz rekolekcyjnych, nie sprowadzają się tylko do technicznej organizacji wyjazdów rekolekcyjnych, ale mają być też głębszą refleksją nad samą metodą oazy i strzeżeniem jej charyzmatu. To, co tak naprawdę możemy dać uczestnikom, to nie miejsce, warunki i program, ale przede wszystkim doświadczenie spotkania z Chrystusem, które kiedyś, właśnie dzięki oazie, stało się także i naszym udziałem".

(Z homilii ks. Macieja Królaka, OJDOR luty 2011r).

CZYM JEST DLA CIEBIE CZAS  REKOLEKCJI  ?????!

 " ... W ciągu kilku, kilkunastu dni dokonuje w człowieku zmian, na które w codziennym życiu trzeba lat, na które niekiedy nie starcza całego życia... "  ZOBACZ

Diecezjalna diakonia oaz rekolekcyjnych zaprasza do współpracy osoby, które mają pełną formację (po ORD). Zadań jest wiele. Tym, którzy je podejmują Pan daje siłę i błogosławieństwo. Działa tu "Boża ekonomia" - im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz od Pana.

Strona Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

ODPOWIEDZIALNI:

ks. Kamil Duszek (moderator@siedlce.oaza.pl; tel. )
Ewa i Tadeusz Lipińscy (
ewalipinska46@wp.pl
tel. 728988650 Ewa, 604427269 Tadeusz)


 

ZIMOWA OAZA RODZIN I STOPNIA

Chcąc stworzyć możliwość kontynuowania formacji podstawowej dla tych, którym termin letnich rekolekcji nie odpowiada – zapraszamy na zimową Oazę Rodzin I stopnia. Planowana jest ona w dniach 30 stycznia – 15 lutego w Domu „Moria” w Łukowie.

Zgłoszenie składamy do 15 listopada u Anny i Marka Wójcickich (tel. kom. 606989183; e-mail: marekwojcicki@o2.pl) a zaliczkę w wysokości 100 zł wpłacamy na konto KS „Moria” 72203000451110000000457910 – z dopiskiem "OR I".

Koszt oazy: 500 zł – osoba dorosła; 270 zł – dzieci w wieku 8–12 lat; 220 zł – dzieci w wieku 3-8 lat.

OAZY WAKACYJNE 2014

Z racji na utrudnienia, które się pojawiły w ośrodku w Dawidach, Oaza Nowej Drogi III stopnia w dniach 15-31 LIPCA 2014 r. została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Gęsi (Gęś 165, 21-205 Jabłoń).

PODSTAWOWE INFORAMCJE dla rodziców, opiekunów, duszpasterzy i uczestników oaz.

Porządkujemy ośrodek w Bobrownikach

Potrzebne osoby do zakończenia porządkowania ośrodka w Bobrownikach. W dniu 28 czerwca będziemy kończyć przygotowanie ośrodka w Bobrownikach do wakacyjnych rekolekcji. Przyda się każda para rąk. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w przygotowanie warunków do dzieła, które realizować będzie sam Pan.
Grażyna i Zbyszek Kowalczukowie
 

Jeszcze raz potrzebni mężczyźni

W sobotę 17 maja wykonaliśmy w Bobrownikach zaplanowane prace wewnątrz budynku (wymianę całej instalacji elektrycznej do grzania wody), natomiast nie udało się do końca skuć schodów betonowych na zewnątrz (deszcz). Prosimy więc ponownie mężczyzn o przyjazd w dniu 31 maja br. z odpowiednim ekwipunkiem do dokończenia demontażu schodów jak również do innych prac porządkowych.

Z ostatniej chwili...

W miejsce Oazy Rodzin II stopnia w Bobrownikach odbędą się:

  • 4-9 sierpnia - Rekolekcje Ewangelizacyjne Rodzin
  • 11-16  sierpnia - Oaza Rekolekcyjna Animatorw Rodzin II stopnia

Rekolekcje o ks. Franciszku Blachnickim cz.1.

Cieszymy się czasem rekolekcji, które odbyły się w dniach 28 lutego – 2 marca br. w „Morii” Domu Ruchu Światło-Życie w Łukowie pt. „Zachować dziedzictwo". Mieliśmy okazję spotkać świadków życia i współpracowników sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Dorotę Seweryn i Grażynę Miąsik. Dzięki temu postać Założyciela Ruchu Światło-Życie stała się dla nas bliższa. Ksiądz Franciszek stał się dla nas Ojcem Franciszkiem. Już dziś planujemy drugą część rekolekcji o słudze Bożym.

GALERIA.

Oaza Nowego Życia III stopnia w Rzymie

Ogólnie wiadomo, przynajmniej oazowiczom, że trzeci stopień ONŻ to rekolekcje w drodze, co w sposób naturalny stanowi doskonałą okazję do budowania wspólnoty. Aby dotrzeć do kościoła, najbardziej podobnego do kościoła stacyjnego w Rzymie, trzeba pokonać nieraz spore odległości. Dlatego tzw. „Trójki” odbywają się w dużych miastach.

Nasza diecezja dawno już nie przeżywała tego stopnia w Rzymie.

Może pod koniec ROKU WIARY warto o tym pomyśleć i podjąć decyzję o przeżyciu III stopnia w Wiecznym Mieście. Naszą bazę na ten czas, stanowiłby dom generalny sióstr nazaretanek.

Zapraszamy najpierw te osoby: młodzież czy rodziny, które już przeżywały „Trójkę” na terenie diecezji czy ogólnopolską. Oczywiście, z radością czekamy na tych, którzy są świeżo po II stopniu i spełnią wymagania, by uczestniczyć w III stopniu.

Planowany termin: 14-29.07.2014 r. Przewidywane koszty: ok. 2500zł (przejazd autokarem, mieszkanie, wyżywienie).

Za kwestie organizacyjne odpowiada oraz przekazuje szczegółowe informacje s. Janina CSFN (Grażyna Mateusiak, ul.11 Listopada 5, 21-400 Łuków, tel. 603461332).

Zgłoszenia przyjmuje ks. Marek Andrzejuk (wypełniamy kartę zgłoszeniową i przekazujemy ją osbiście lub listownie do Biura Diakonii Ruchu Światło-Życie w Siedlcach, Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce).

Ze zgłoszeniem wiąże się zaliczka 500zł, którą należy wpłacić do 15 listopada 2013 r., podobnie jak kolejne raty na konto Katolickiego Stowarzyszenia Moria: 72203000451110000000457910 z dopiskiem „TRÓJKA”.

Kolejne raty po 500zł. wpłacamy w następujących terminach: druga rata do 15.12.2013; trzecia - 15.02.2014; czwarta - 15.04.2014; piąta - 30.04.2014.