Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Kamil Duszek (tel. ; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

Msze Święte w domu Moria

Serdecznie zapraszam członków Ruchu Światło-Życie oraz wszystkich zainteresowanych na Msze Święte, które będą sprawowane w Domu Moria w Łukowie (ul. Bednarczyka 4), we wtorki o godzinie 18.00. Po każdej Eucharystii odbędzie się krótka konferencja wprowadzająca w charyzmat Światło-Życie. Poniżej znajduje się harmonogram najbliższych Eucharystii oraz tematy konferencji:

22 IX, godz. 18.00 - Eucharystia, konferencja: "Kościół jako communio"

29 IX - brak (rekolekcje kapłańskie ks. moderatora)

Dzień Wspólnoty odwołany

Z przykrością informuję, iż planowany na dzień 5 września 2020 r. Powakacyjny Dzień Wspólnoty w Jeziorzanach nie może się odbyć. Zadecydowały o tym czynniki związane z zagrożeniem epidemiologicznym. Żywię nadzieję, że za jakiś czas takie spotkanie z Wami będzie możliwe. Pozdrawiam w modlitwie.

Moderator Diecezjalny
ks. Kamil Duszek

Oświadczenie uczestnika Powakacyjnego Dnia Wspólnoty

Przypominamy, że trwa w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z wirusem SARS-COV-2. Dlatego każda osoba decydująca się na udział w Powakacyjnym Dniu Wspólnoty musi złożyć oświadczenie, że w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających jego złożenie nie była zakażona wirusem SARS-COV-2 i nie przebywała na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej

oswiadczenie_powakacyjny.pdf

Zapisy na Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2020

Serdecznie zapraszamy członków Ruchu Światło-Życie: kapłanów, dzieci, młodzież, rodziny i dorosłych na Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie rozpoczynającą rok formacyjny (Powakacyjny Dzień Wspólnoty). Odbędzie się ona 5 września w  Parafii św. Trójcy w Jeziorzanach

Uwaga! Liczba uczestników będzie ograniczona, dlatego należy zgłosić wcześniej swój udział:

Msza św. w intencji śp. Jana Gurdy i śp. Tadeusza Czyżaka

W poniedziałek 27 lipca o godzinie 18.00 w kościele parafialnym p.w. NMP Matki Kościoła w Łukowie będzie celebrowana msza św. w intencji śp. Jan Gurdy, ojca Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, oraz w intencji śp. Tadeusza Czyżaka, ojca księdza Mariusza Czyżaka, byłego moderatora Rejonu Siedlce.

Zachęcamy do udziału w liturgii oraz prosimy o osobistą modlitwę i przyjęcie komunii świętej w intencji zmarłych.

 

Kapłanom

Drodzy kapłani.

Dziś stając w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania, dziękujemy Wam, że jesteście z nami. 

Dziękujemy, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wezwał Was do pójścia za Nim. Patrzcie na swoją godność każdego dnia i bądźcie świętymi.

Dziękujemy, że każdego dnia podnosicie i rozplątujtcie to, co powikłane w naszym życiu i przez to rodzicie w każdym z nas nadzieję.

Z wdzięcznością i modlitwą
Członkowie Ruchu Światło - Życie