Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Marek Andrzejuk (tel. 606820085; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

Rekolekcje weekendowe w Domu Ruchu

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje weekendowe
 „Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą”

Rekolekcje są skierowane dla wszystkich, którzy chcą się włączyć w budowę Domu Ruchu Światło-Życie: duchowo, materialnie, poprzez pracę czy finanse. Jesteśmy przekonani, że opierając się na ludzkich siłach, tego nie zrobimy. Stąd też będzie to czas omodlenia Domu i wszelkich dzieł, które chcemy, aby dokonywały się tam zgodnie z wolą Bożą.
Rekolekcje są także dla tych, którzy chcą spędzić owocny czas przed Panem w Najświętszym Sakramencie.
Rekolekcje mają specyficzny charakter. Nie trzeba być od początku do końca, można skorzystać w miarę możliwości z pewnych punktów i przybyć po prostu się pomodlić. Czas opiera się na adoracji i obok Eucharystii i Liturgii Godzin nie ma zaplanowanych innych punktów dnia. Posiłki będą miały również charakter „przy okazji”.

Termin: 21-23 czerwca 2013 r.

Miejsce: „Moria” Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie (Al. Kościuszki 21 B)

Koszt: dobrowolna ofiara finansowa (koszyczek w kaplicy)

Zgłoszenia:

 • telefonicznie: 500637165, e-mailem: anyia@tlen.pl do dnia 20 czerwca 2013 r.
 • Ze względu na specyfikę czasu rekolekcyjnego prośba o określenie czasu obecności (godzin, dni) oraz zapotrzebowania na posiłki i noclegi.
 • Można przyjść pomodlić się bez zapisów w godzinach otwarcia Domu.
 • W razie noclegu potrzebny śpiwór.

Program TUTAJ

PASCHALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY

Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. (Ap 21, 12-14)

Diecezjalna Diakonia Jedności serdecznie zaprasza Księży Moderatorów oraz Odpowiedzialnych świeckich na Paschalny Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych. Odbędzie się on 6 maja w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie (al. Kościuszki 21b). Rozpoczęcie o godzinie 19.30.

Podczas spotkania chcemy wspólnie odkrywać apostolski wymiar powołania chrześcijańskiego.  Program spotkania obejmuje: Namiot Spotkania, katechezę, spotkania w grupach, agapę.

 

Zaproszenie na konsekrację biskupią

Serdecznie zachęcamy członków Ruchu Światło-Życie do uczestnictwa w święceniach Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej ks. prałata Piotra Sawczuka. Odbędą się one w dniu 6 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 w Katedrze Siedleckiej. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej dotyczącym uroczystości święceń biskupich ks. prał. Piotra Sawczuka na stronie internetowej: http://diecezja.radiopodlasie.pl.

Dzień Wspólnoty

W dniu 9.03.2013 odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonie siedleckim. Spotkaliśmy się przy parafii p.w. Bożego Ciała w Siedlcach. Rozpoczęliśmy o o godzinie 11-tej. Było nas ok. 80 osób. Centralnym punktem programu była Eucharystia celebrowana przez dwóch kapłanów moderatorów: ks. Grzegorza Bindziuka i ks. Sławomira Harasimiuka. Podczas Mszy św. zebraliśmy Jałmużnę Wielkopostną na potrzeby oaz wakacyjnych, którą przekazaliśmy na ręce moderatora diecezjalnego.

Radość uczestnictwa w Kongregacji

Cieszymy się, że 106 członkom Ruchu Światło-Życie z naszej diecezji dane było uczestniczyć w XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze. Tegoroczna kongregacja skupiła się wokół tematu "Narodzić się na nowo".

"Chrześcijaństwo uratuje żywa wiara" - relacja z pierwszego dnia kongregacji.

"Świat potrzebuje wyrazistości" - relacja z drugiego dnia kongregacji.

"Bóg chce się nami posłużyć" - relacja z trzeciego dnia kongregacji.

Szczególną naszą radością była posługa podczas kongregacji naszej diecezjalnej diakonii muzycznej. Tworzyło ją pod batutą Wojciecha Zielonki i Dariusza Szychty 26 osób spośród młodzieży, rodzin Domowego Kościoła i sióstr Nazaretanek. O zaangażowaniu diakonii świadczyć może to, że jesteśmy zaproszeni do posługi w następnych latach. Dziękujemy z serca całej diakonii za poświęcenie czasu, talentu  i serca podczas przygotowań i samej kongregacji. GALERIA ZDJĘĆ

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

Ukończone Positio

Zakończyły się prace nad Positio, dokumentem będącym obszerną syntezą materiałów zebranych podczas procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.  Kiedy prowadzi się proces w diecezji, zwieńczeniem tego procesu jest właśnie opracowanie Positio, co zostało wreszcie zakończone: mówi ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Wielkopostny List Jedności

Ważne tematy:

 • 26. rocznica śmierci sługi Bożego ks.  Franciszka Blachnickiego
 • Formacja dueterokatechumenalna w Ruchu Światło-Życie w Wielkim Poście
 • XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
 • Oazy Żywego Kościoła 2013
 • Rekolekcje Triduum Paschalnego
 • Ogłoszenia Diakonii

Do pobrania tutaj.

Sprostowanie: W treść listu w grafiku Oaz Żywego Kościoła 2013 wkradł się błąd. Prawidłowa informacja: W Dawidach w 2 turnusie planowane jest OND III

Kapłańskie spotkanie formacyjne

Serdecznie zapraszam na kapłańskie spotkanie formacyjne pt. "Rola kapłana w Domowym Kościele". Odbędzie się ono 4 lutego w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie (Al. Kościuszki 21b). Rozpoczęcie o 19.30. W planie: nieszpory, konferencja i świadectwa. Szczegóły tutaj.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Z radością zapraszam Was na XXXVIII Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 22 do 25 lutego 2013 roku.

Rok 2013 jest czasem wyjątkowym.

Większą jego część wypełni wspominanie 50-tej rocznicy Soboru Watykańskiego II, w tym ogłoszonej 4.12.1963 roku Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum concilium. Rok 2013 to również czas wielkiego przebudzenia wiary, zainspirowanego Synodem Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji i Rokiem Wiary . W roku 2013 wspominamy 50-lecie pierwszej Oazy Niepokalanej i 40-lecie Aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonanego przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana Pawła II w dniu 11.06.1973 roku w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. W roku 2013 wraz z rodzinami, formującymi się w kręgach Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, wspominamy pierwszą Oazę Rodzin, która odbyła się w Krościenku nad Dunajcem i stała się formalnym początkiem formacji rodzinnej w Ruchu Światło-Życie.

W Ruchu Światło-Życie będziemy w roku formacyjnym 2013/2014 rozważali hasło pracy rocznej Narodzić się na nowo. Słowa te zostały zaczerpnięte z przepięknej ewangelicznej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Będą one dla nas okazją, aby pochylić się nad momentem naszego nawrócenia i duchowej przemiany związanym z przyjęciem Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela i z sakramentem chrztu świętego.

Ks. Adam Wodarczyk - Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Całość zaproszenia w załączniku do newsa, poniżej.