Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Kamil Duszek (tel. ; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

List z okazji święta patronalnego

Kochani!

Publikujemy list moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Kamila Duszka oraz pary diecezjalnej Domowego Kościoła, Jolanty i Bogdana Jedrychów, do wszystkich osób w diecezji siedleckiej żyjących charyzmatem Światło-Życie, z okazji święta patronalnego.

List można przeczytać, klikając tutaj

Z pamięcią w modlitwie, ks. Kamil Duszek, moderator diecezjalny.

Święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzimy święto patronalne Ruchu Światło-Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Pamiętajmy w tym dniu, szczególnie w naszych modlitwach o całym naszym Ruchu oraz o Członkiniach Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

W dniu dziesiejszym o godzinie 18.00 będzie transmitowana Eucharystia z Domu Moria w Łukowie na naszym kanale:

 

Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami!

Rocznica śmierci ks. Marka Boruca

Trzynaście lat temu, 01 grudnia 2007 roku, odszedł do wieczności śp. ks. Marek Boruc, długoletni i zasłużony Moderator Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Pragniemy więc szczególnie pamiętać w najbliższych dniach o naszym "Szefie", bo tak nazywało go niegdyś wielu z nas. Jesteśmy wdzięczni Bogu za tego wspaniałego kapłana, który rozpalił wiele serc charyzmatem Światło-Życie.

Transmisja Mszy Św. z domu Moria

Z radością informuję o możliwości oglądania transmisji Eucharystii z domu Moria:

 • Niedziela 22.11.2020 r. - godz. 10.30 - w int. śp. ks. Adama Antonowicza
 • Wtorek 24.11.2020 r. - godz. 18.00 - w int. śp. Krzysztofa Kiśla
 • Wtorek 01.12.2020 r. - godz. 18.00 - w int. śp. Stanisława Ługowskiego

Transmisja będzie odbywać się na platformie YouTube na naszym kanale "Góra Moria": kliknij tutaj

Ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny

Konferencje wtorkowe - online

Zapraszam do oglądania "Konferencji wtorkowych", które będą udostępniane w internecie za pośrednictwem naszego kanału Góra Moria. Konferencje te będą posiadały charakter wprowadzający w nasz charyzmat Światło-Życie. Będą one publikowane w każdy wtorek o godzinie 19.00.

Pozdrawiam serdecznie! Ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny.

 

Słowo ks. Moderatora na październik

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie. Z okazji Diecezjalnej Szkoły Animatora, która odbyła się on-line, a także z okazji Rejonowych Dni Wspólnoty, które przeżywaliśmy jedynie w duchowej łączności, przesyłam do Was słowo umocnienia i pociechy. Niech Niepokalana, która jest dla nas wzorem nowego człowieka, uczy nas jak umiłować Boże Słowo. Uczmy się od niej otwartości na Światło, którym jest sam Chrystus - niech to Światło przemienia nasze życie.

 

 

 

Rejonowe dni wspólnoty - duchowa łączność

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie. Ponieważ większość naszej diecezji znajduje się w "czerwonej strefie", podjęliśmy decyzję, że rejonowe dni wspólnoty nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie. Zachęcamy, aby przeżyć ten czas (18 X 2020) w swoich rodzinnych wspólnotach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą diecezjalną. Zostaną udostępnione materiały formacyjne, z których będzie można skorzystać we własnym zakresie. Planujemy również zamieścić niektóre treści w formie multimedialnej.

W duchowej łączności, ks. Kamil Duszek, Moderator Diecezjalny.