Diakonia Domowego Kościoła

DIAKONIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

23. Odpowiedzialność za Domowy Kościół spoczywa na Diakonii Domowego Kościoła (DDK), która na poszczególnych szczeblach struktury (kręgu, rejonu, diecezji, filii, kraju) podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK oraz odpowiada za formację. Małżeństwa są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne i pracę duchową. Parom odpowiedzialnym niezbędna jest jednak zawsze pomoc księży moderatorów, którzy pełnią ważną rolę doradców duchowych. Księża moderatorzy DK gwarantują wierność nauce Kościoła oraz łączność z Kościołem hierarchicznym.

25. Kościół Domowy w diecezji może być podzielony na rejony. Rejon obejmuje do 25 kręgów w tej samej lub sąsiadujących parafiach. Za pracę w rejonie jest odpowiedzialna para rejonowa, która zazwyczaj prosi o opiekę duchową jednego z księży moderatorów jakiegoś kręgu. Para rejonowa, ksiądz moderator, pary animatorskie kręgów i pary łącznikowe (o ile są powołane), tworzą krąg rejonowy. Para łącznikowa powoływana jest przez parę rejonową i sprawuje opiekę nad 3-5 kręgami podstawowymi.

26. Za DK w diecezji odpowiada para diecezjalna, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Wspólnie z parami rejonowymi tworzą oni krąg diecezjalny. Krąg ten może być poszerzony o małżeństwa reprezentujące diakonie specjalistyczne.

27. Para filialna koordynuje pracę par i moderatorów diecezjalnych DK kilku sąsiednich diecezji, które tworzą filię Ruchu Światło-Życie.

28. Za DK na szczeblu krajowym odpowiada para krajowa, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator krajowy DK. Para krajowa wraz z ks. moderatorem DK, parami filialnymi, parami pełniącymi określone posługi zlecone przez parę krajową oraz osobami delegowanymi przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła (INMK) tworzą krąg centralny DK. (…)

30. Zadania wspólne dla wszystkich par odpowiedzialnych:

– inspiracja i koordynacja prac DK,
– odpowiedzialność za program formacyjny DK i formację powierzonych im małżeństw,
– odpowiedzialność za jedność DK i jego organizację,
– udział w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie,
– służenie pomocą i doświadczeniem innym parom odpowiedzialnym,
– organizacja dni skupienia, dni wspólnoty i innych potrzebnych spotkań,
– przeprowadzanie indywidualnych rozmów z powierzonymi im małżeństwami,
– pośredniczenie w obustronnym przekazywaniu informacji,
– troska o materiały formacyjne,
– powierzanie innym małżeństwom różnych posług,
– troska o swoich następców.

 

z „Zasad Domowego Kościoła”

Strona Centralnej Diakonii Domowego Kościoła

ODPOWIEDZIALNI: Jolanta i Bogdan Jędrychowie (tel. 600-001-070, email: bogdanjan63@gmail.com)


 

XV PIELGRZYMKA RODZIN DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie wraz Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Siedleckiej serdecznie zaprasza Duszpasterzy, Rodziny, osoby samotne na XV PIELGRZYMKĘ RODZIN DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH.

Pielgrzymka będzie miała miejsce tradycyjnie 30 kwietnia 2013 r. Rozpocznie się o 19.00 w Katedrze, a zakończy Mszą św. o 24.00 w Sanktuarium św. Józefa.

Przebieg Pielgrzymki jest następujący:

19.00 – Powitanie Pielgrzymów w Katedrze
19.30 – Modlitwa Różańcowa. Tajemnice Bolesne (w drodze do Sanktuarium św. Józefa)
20.15 – Nabożeństwo do św. Józefa. (w Sanktuarium Św. Józefa)
21.00 – Konferencja i świadectwa w temacie: „Odkrywanie daru ojcostwa”
22.00 – Przerwa na herbatę
23.30 – Przygotowanie do Eucharystii
24.00 – Eucharystia

Tato.net w Siedlcach

W sobotę 13 kwietnia 2013r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej odbyły się warsztaty dla ojców „Bliżej – pełna łączność” zorganizowane przez Inicjatywę Tato.net. W warsztatach uczestniczyło 24 ojców, w większości ze Wspólnoty Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie.

Bóg zapłać

W imieniu mojej mamy i brata oraz moim własnym, bardzo serdecznie dziękuję całemu Domowemu Kościołowi za modlitwę w intencji mojego zmarłego taty Józefa. Dziękuję także tym wszystkim którzy wzięli udział w pogrzebie mojego taty w sobotę 6 kwietnia 2013r. w Mińsku Mazowieckim.

Randka małżeńska BIS

10 marca, w Niedzielę Laetare (Niedzielę Radości), Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie  Rejonu Łukowskiego zorganizował Randkę Małżeńską BIS. Tym razem z zaproszenia skorzystało 90 małżeństw. W czasie krótkiego powitania Monika i Marcin Cabajowie zaprezentowali ideę Randki Małżeńskiej i zachęcili do systematycznej inwestycji w małżeństwo i rodzinę.

Kondolencje

Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci śp. Józefa – ojca Marka Wójcickiego z pary diecezjalnej Domowego Kościoła Ruchu Światło- Życie. Łącząc się w żalu, otaczamy zmarłego modlitwą o dar Nieba oraz jego rodzinę o dar pokoju i ufności Panu w Jego miłosierdzie.

Liturgia pogrzebowa odbędzie się 6 kwietnia (sobota) w Mińsku Mazowieckim.

  • 13.30 - wyprowadzenie z kaplicy szpitalnej w Mińsku Mazowieckim (ul. Szpitalna 37).
  • 14.20 - Eucharystia w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (ul. Kościelna 1).

Randka Małżeńska BIS w Łukowie

Domowy Kościół Ruchu Światło - Życie (rejon łukowski) zaprasza na kolejną Randkę Małżeńską. W programie projekcja filmu „Odważni” o tematyce rodzinnej, oraz indywidualna rozmowa małżonków podczas kolacji w restauracji. Rozpoczęcie w niedzielę 10 marca o godzinie 1630 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

Zapisy do środy 6 marca.
Kontakt: 693702432, 696077963 (po 1500), 508276329, 603580555, 604713317

 

Randka małżeńska w Łukowie

Mówiąc  „randka” myślimy najczęściej o spotkaniu, w miłej i przyjemnej atmosferze,  młodego chłopaka i młodej dziewczyny sympatyzujących ze sobą. Pary narzeczonych umawiają się na randki bardzo często potrzebując swojej bliskości jak powietrza. Relacja video z randki.  A co z randkami małżonków??? Może w pierwszych latach małżeństwa jeszcze tak, ale później to już nie wypada??? Wspólnota Domowego Kościoła Rejonu Łukowskiego postanowiła zainspirować  małżeństwa z różnym stażem aby zainwestowali swój czas w porandkowanie ze sobą.

Wieniec adwentowy

Adwentowy wieniec w oczekiwaniu na przyjście Pana.

Rozpoczyna się modlitewny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa, a że jest to niezwykle ważny okres w budowaniu wspólnoty Rodziny Chrześcijańskiej więc stało się tradycją, że w naszym Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach, od kilku lat, przygotowujemy wieniec adwentowy.