Triduum Paschalnego - pomoce

Z uwagi na ten trudny dla nas i świata czas zapraszamy Cię do przeżywania trochę inaczej rekolekcji Triduum Paschalnego - w zaciszu domowym, rodzinnym, na osobistej modlitwie i duchowym trwaniu przy Panu na transmitowanych liturgiach.

Wskazówką na ten czas niech będą poniższe materiały. Przede wszystkim jednak zanurzenie się w Słowo Boże na sprawowanych liturgiach.

Zachęcamy, do tego, żeby wszelkie przygotowania świąteczne zakończyć do czwartku do popołudnia, by ten najważniejszy czas dla naszej wiary — trzech świętych dni Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania przeżyć w skupieniu nad treściami, nie zaś przy sprzątaniu, zakupach czy na gotowaniu.

Jednocześnie zachęcamy, by jeśli będzie taka możliwość, w przyszłym roku skorzystać z zaproszenia i odbyć rekolekcje Triduum Paschalnego we wspólnocie.

  • Przemyślmy, jak chcemy, żeby nasze Domowe Triduum Paschalne wyglądało.
  • Wyznaczmy konkretne godziny, które pomogą nam pogodzić różne obowiązki ze skupieniem i modlitwą.
  • Warto w jednym z pokoi albo w swoim własnym zadbać o symboliczną dekoracje pomagającą w modlitwie.

Ramy czasowe tych dni niech wyznaczają godziny nabożeństw liturgicznych (transmitowanych w TV lub online w Internecie) oraz nasz modlitwy liturgii domowej. Z tymi ramami czasowymi można połączyć "Zegar Męki Chrystusa".


Wielki Czwartek

Ostatnia Wieczerza
Modlitwa w Ogrójcu (do północy)

Wielki Piątek

000 Pojmanie Jezusa
200 Sąd Żydowski
400 Zaparcie się Piotra
600 Wyrok żydowski
730 Śmierć Judasza, sąd rzymski u Piłata
800 Barabasz, ubiczowanie
1000 Ukoronowanie cierniem, wyrok Piłata
1100 Droga krzyżowa
1200 Ukrzyżowanie
1500 Śmierć na krzyżu
1800 Józef z Arymatei u Piłata, przebicie serca Pana Jezusa, pogrzeb


„Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana jest najbardziej pierwotnym obchodem roku liturgicznego tak historycznie, jak i ze względu na znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Obecne czasy Kościoła w Polsce zatraciły nieco ważność tych dni. Wierni, a również często sami duszpasterze, praktycznie nie rozumieją ich znaczenia, nie doświadczają we własnym życiu bogactwa liturgii, nie rozumieją wielu obrzędów i często nie uczestniczą w nich w ogóle. (…)  Cała odnowa Kościoła koncentruje się w jednym zagadnieniu: żeby misterium paschalne Chrystusa było coraz bardziej świadomie przeżywane i żeby owocowało w życiu wiernych, w życiu całego Kościoła. W ten sposób posoborowe dokumenty odnowy liturgii  określają sens i cel całej odnowy. Nie chodzi o odnowę obrzędów, rytów, ale o to, żeby misterium paschalne wyrażało się w życiu wiernych, w życiu wspólnot chrześcijańskich, żeby ono naprawdę kształtowało to życie, żeby całe życie Kościoła było stopniowo włączane w rytm tajemnicy paschalnej Chrystusa. Triduum Paschalne  stanowi szczególną okazję do realizacji tego postulatu odnowy i stąd w całym dziele odnowy liturgii i odnowy Kościoła przez liturgię odgrywa ono taką kluczową, centralną rolę. Kościół jest wtedy żywym Kościołem, kiedy Tajemnica Paschalna Chrystusa jest w nim żywa, to znaczy wtedy, kiedy chrześcijanie przeżywają swoje powołanie chrztu świętego na co dzień, kiedy podejmują swoje życie jako nieustanne przechodzenie z Chrystusem przez śmierć do życia, Kiedy realizują swoje życie jako umieranie, jako dawanie siebie, kiedy  swoje życie poddają planom miłości Boga i kiedy w ten sposób sami przechodzą do coraz pełniejszego życia zmartwychwstałego Chrystusa, stając się dla innych źródłem życia.” /Ks. F. Blachnicki/


WIELKI CZWARTEK

Wprowadzenie do Triduum Paschalnego i Liturgii Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek w rodzinie w czasach pandemii LINK

Msza Wieczerzy Pańskiej

Godzinny czas modlitwy, trwając przy Panu modlącym się w Ogrójcu

 WIELKI PIĄTEK

Jutrznia z Godziną Czytań

Droga Krzyżowa - z tekstami sb. Ks. F. Blachnickiego Wolni i wyzwalający

Wprowadzeniem do Liturgii Wielkiego Piątku

Wielki Piątek w rodzinie w czasach pandemii LINK

Godzinna modlitwa pasyjna

Modlitwa w ciągu dnia - 15.00 - tekstmp3

Liturgia Wielkiego Piątku


 

WIELKA SOBOTA

Wprowadzeniem do Wielkiej Soboty

Wielka Sobota w rodzinie w czasach pandemii LINK

Jutrznia z Godziną Czytań

Godzinna modlitwa

  • Mój chrzest: Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem, by w Nim żyć dla Boga (por. Rz 6,4.11). Rożważanie.
  • Mój Patron: Zpoznanie się z Patronem i prośba o wsparcie na drodze chrześcijańskiego wzrostu. Pomoce.

Modlitwa w ciągu dnia - 12.00 - tekstmp3

Nieszpory - przed Wigilią Paschalną - tekstmp3


 

WIELKA NIEDZIELA

Wprowadzeniem Liturgii Wigilii Paschalnej

Wielka Niedziela w rodzinie w czasach pandemii LINK

Liturgia Wigilii Paschalnej

Wezwanie - tekst

Jutrznia - tekstmp3

Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Nieszpory - tekstmp3

 

 

 

sobota, 4 Kwiecień, 2020 - 22:12