Ruch Światło-Życie w drodze na ŚDM 2016

  • PRZYGOTOWANIE
  • FUNDUSZE
  • CO W TRAKCIE

 

Przygotowanie do ŚDM

Pragniemy jako Ruch włączyć się w ogólnopolskie przygotowania do ŚDM. Duchowe przygotowania do spotkania od stycznia mają być poświęcone najpierw czterem prawom duchowego życia, następnie odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych (w roku 2016 w Wielkanoc przypada liturgiczna 1050 rocznica chrztu Polski), po świętach natomiast podstawową pomocą formacyjną mają być spotkania o tematyce postewangelizacyjnej. Członkowie Ruchu mogą przygotować różne konspekty, ale także filmy, prezentacje itp. do każdego z tematów, bo każdemu tematowi ma być poświęcony cały miesiąc; pomysły można zgłaszać na adres sekretariatu Moderatora Generalnego. W październiku zorganizowana zostanie telekonferencja poświęcona temu tematowi. Więcej informacji i zgłoszenia osób chętnych do zaangażowania w to dzieło (niezależnie od stopnia przeżytej formacji) trzeba przesłać tutaj: http://www.sdm.kibicujrodzinie.pl/

Gromadzenie funduszy na ŚDM

Istotnym problemem ŚDM będzie zdobycie pieniędzy na pakiety dla uczestników ŚDM, obniżenie kosztów uczestnictwa w ŚDM. Jako członkowie ruchu, który kładzie tak wielki nacisk na spójność „światła” z „życiem”, nie możemy nawet brać pod uwagę możliwości uczestniczenia w tym międzynarodowym spotkaniu „na dziko”, tzn. z pominięciem rejestracji u organizatorów i opłaceniem stosownych składek. Warto więc już dziś zastanowić się, w jaki sposób zdobyć pieniądze choćby na najtańsze pakiety uczestnictwa, jak obniżyć koszt jedzenia i noclegów.

Ruch na ŚDM

Podczas Światowych Dni Młodzieży w kilku miejscach Krakowa zostaną zorganizowane miejsca festiwalowe: będą to miejsca ewangelizacji i uwielbiania Boga. Prawdopodobnie jedno z nich otrzyma Ruch Światło-Życie. W miejscu takim przez 5 dni popołudniu i wieczorem będą się odbywać koncerty, przedstawienia o charakterze ewangelizacyjnym, adresowane do ludzi młodych z całego świata. Pragniemy zaangażować w to dzieło oazowe ekipy z całej Polski, wszyscy, którzy mają coś do zaoferowania na niwie ewangelizacji, niech czują się zaproszeni. Potrzebne będą zespoły muzyczne, grupy teatralne, osoby mówiące świadectwa – szczególnie te, które potrafią swym świadectwem podzielić się także w innym języku niż polski. Grupy, którym mogłaby zostać powierzona troska o miejsce festiwalowe, mogą zgłaszać się elektronicznie na adres: sekretariat@oaza.pl.

 

ks. Marek Sędek
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie