Rekolekcje 60+

W dniach 24-26 maja br przeżyliśmy w Domu "Moria" przewspaniałe rekolekcje 60+. Cieszymy się wspólnym czasem z naszymi Seniorami.

Wszyscy wzmocniliśmy się duchowo i fizycznie. Uczyliśmy się jak korzystać ze wsparcia instytucji pomagających starszym osobom. A kto chciał zdobywał umiejętności "chodzenia z kijkami" podczas spaceru po Rezerwacie "Jata". Był nawet wieczorek taneczny :-) ale szybko padliśmy.
Chcemy żyć jak starsi bohaterowie historii zbawienia (Noe, Abraham, Mojżesz i inni): ufający i dający się prowadzić Bogu. Jedno z przesłań starszych do młodszych ze spotkania w kręgu to: "miłość jest najważniejsza ale, żeby przynosiła owoce trzeba ją mieć w swoim serce - miłość serca wewnętrzną. Dopiero wtedy można ją dawać na zewnątrz bliźniemu"; a drugie to: "Boże na tych rekolekcjach zrozumiałem, że starość nie jest zapomniania przez Ciebie. Sędziwość jest czymś pięknym, etapem każdego człowieka".

poniedziałek, 27 Maj, 2019 - 20:56