Odszedł do Pana

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Andrzeja Ignatiuka z kręgu Domowego Kościoła we Włodawie. Prosimy o modlitwę w jego intencji i udział w pogrzebie w sobotę o godz. 1000 w kościele św. Ludwika we Włodawie. 
Anna i Marek Wójciccy