Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, i które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo – 10 x,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św.

sobota, 19 Maj, 2012 - 11:21