9 miesiąc

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25,40)
 
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie diecezji siedleckiej
 
Od Dnia Świętości Życia – 25.03.2012 (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) trwamy w modlitwie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
 
Mija dziewiąty miesiąc nowego życia ludzkiego.
 
Cud życia ludzkiego – od samego początku.
NARODZENIE
Narodzenie jest wstrząsającym wydarzeniem w życiu dziecka. Opuszcza przytulne i ciepłe łono matki. Świat, na który przychodzi, pełen jest jaskrawego światła, jest głośniejszy i zimniejszy. Od tej chwili musi samo oddychać i odżywiać się. Ale mały człowiek jest dobrze przygotowany: we wcześniejszych miesiącach nauczył się połykać, ssać i sięgać. Wszystko rozwinęło się we właściwym czasie
Przyszłe mamy z niecierpliwością oczekują na chwilę, gdy usłyszą pierwszy krzyk swojego maleństwa i będą mogły wziąć go w ramiona. Na ten moment przygotowują się 9 długich miesięcy.
 
„O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, 
radości wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu 
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, 
aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości,
na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.” AMEN.
 Błogosławiony Jan Paweł II
Evangelium Vitae
 
Zapraszamy:
 
25 grudnia 2012 r. - Boże Narodzenie, w naszych parafiach, a w Katolickim Radiu Podlasie o godz. 2030 modlimy się:
− za każde życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci;
− o szczęśliwe rozwiązania dla kobiet w stanie błogosławionym;
− o dar potomstwa dla wszystkich tych, którzy o to proszą;
− za dzieci chore, o łaskę zdrowia, pomyślny przebieg leczenia i rehabilitacji;
− za osoby cierpiące z powodu grzechu aborcji, prosząc o Boże Miłosierdzie;
− o światło Ducha Świętego, mądrość i odpowiedzialność dla parlamentarzystów w dziedzinie obrony życia ludzkiego;
− o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II;
− o wyniesie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;
− o wyniesie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie;
   A także:
− prosimy o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w rodzinach i naszych sercach. Boży Pokój, który może nam zapewnić Jezus Chrystus narodzony w nas przez łaskę i wiarę 
− prosimy o Boże Błogosławieństwo i radosne świętowanie dla naszego Biskupa Ordynariusza, dla wszystkich kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i całego kościoła siedleckiego.
 
Pamiętajmy:
Mamy 25 grudnia  - wieczór Bożego Narodzenia. Oto Dziecię nam się narodziło. Syn Boży został nam dany, Chleb Życia, który sam powiedział Jestem Życiem. Słowo Ciałem się stało. Stało się człowiekiem, abyśmy my stali się dziećmi Bożymi.
Rodzi się Boże Dziecię, jako Wschodzące Światło, które wskazuje ludziom drogę zbawienia. To Światło Dobra, które zwycięża zło, Światło Miłości, które pokonuje nienawiść, Światło życia, które zwycięża śmierć. To Światło Duchowe, które choć niewidzialne dla oczy, przenika serca ludzi dobrej woli. To Światło, które daje życie i jest Życiem, jest Miłością.
Dzisiaj dziękujemy Ci Panie za to, że chciałeś narodzić się jako małe, bezbronne dziecko. Narodziłeś się także w naszych, duchowo adoptowanych dzieciach. Dziękujemy wszystkim, którzy tę modlitwę podjęli i wytrwali w niej do dnia dzisiejszego.
Narodziłeś się Jezu także w nas samych, przez uczestnictwo w błogosławionym czasie rekolekcji adwentowych, przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, sakramenty święte, a szczególnie sakrament pokuty i Eucharystii. Jesteśmy w zjednoczeniu z Bogiem, aby być we wspólnocie z członkami naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, we wspólnotach parafialnych i wspólnocie całego Kościoła, trwając w nim jako naszym domu.
Maryjo, Matko Życia, Matko naszych nadziei, z Tobą uwielbiamy Boga, który jest Miłością i dał życie Tobie, mnie i nam wszystkim.
 
Odpowiedzialni
Diakonia Życia DK
W.R. Ziółkowscy
 
niedziela, 16 Grudzień, 2012 - 15:38