8 grudnia - święto patronalne Ruchu

Duchowość Ojca Franciszka Blachnickiego była nierozerwalnie związana z osobą Maryi, którą czcił jako Niepokalaną, Oblubienicę Chrystusa, Matkę Kościoła, Jutrzenkę Wolności. Szczególna jego więź z Maryją pogłębiła się, gdy stracił swoją ziemską matkę. Odtąd miał Matkę Niebieską. Zjednoczenie z Niepokalaną było nacechowane ogromnym zaufaniem, Jej zawierzył się aktem bezgranicznego oddania, na wzór świętego Maksymiliana, Szaleńca Niepokalanej, prosząc, aby „uczyniła z Jego życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Jej się podoba” i aby użyła go jako narzędzie do budowania Królestwa Bożego w sercach ludzi. Jej zawierzył drogę kapłańską od samego początku, wszystkie podejmowane działania uzgadniał z Niepokalaną, często zwracał się do Niej w modlitwie i wzywał Jej pomocy. Maryja była dla Ojca najdoskonalszym wzorem oddania się Bogu, słuchania Go i wypełniania Jego woli do końca. WIĘCEJ

Za serwisem www.dk.oaza.pl